ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ -(ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ)

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο79/2020

 

Πλήρης απαλλαγή ή έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ 

Απαλλαγή κατά 100% Στις οικογένειες, που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω, χορηγείται πλήρης (100%) απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις

Έκπτωση 50% : Πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις :

 1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 9.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 2. Το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.
 3. Το σύνολο της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 85.000 για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
  Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

Έκπτωση 100% : Πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις :

 1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 12.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 2. Το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.
 3. Τα εξαρτώμενα τέκνα είναι τρία και άνω, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
 • ΑΓΑΜΟΣ/Η: έως 9.000 ευρώ
 • ΕΓΓΑΜΟΣ (χωρίς εξαρτώμενα μέλη): 10.000 ευρώ
 • ΕΓΓΑΜΟΣ (με ένα εξαρτώμενο μέλος): 11.000 ευρώ
 • ΕΓΓΑΜΟΣ (με δύο εξαρτώμενα μέλη): 12.000 ευρώ

Για όλες τις περιπτώσεις που δεν υπολογίστηκε η έκπτωση του φόρου εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου, αλλά και για περιπτώσεις διαφωνιών αναφορικά με την αξία των ακινήτων, κ.λπ., οι φορολογούμενοι μπορούν να προβούν στις σχετικές διορθώσεις υποβάλλοντας όπου απαιτείται τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος ή περιουσιακής κατάστασης ακινήτων Ε9.

Ποιες είναι οι μειώσεις που θα ισχύσουν φέτος

Με τη διάταξη επεκτείνονται και για το 2020 οι μειώσεις που έγιναν το 2019. Έτσι, για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ θα ισχύσει η κλίμακα μείωση του φόρου κατοχής, που είχε εφαρμοστεί και πέρυσι. Δηλαδή, ο ΕΝΦΙΑ, θα υπολογιστεί κανονικά, με βάση την ισχύουσα κλίμακα και τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από τον Ιούνιο του 2018 και τα ποσά που θα προκύψουν θα μειωθούν κατά:

 • 30% για ακίνητα αξίας έως 60.000 ευρώ.
 • 27% για ακίνητα αξίας έως 70.000 ευρώ.
 • 25% για ακίνητα αξίας έως 80.000 ευρώ
 • 20% για ακίνητα αξίας έως 1.000.000 ευρώ
 • 10% για ακίνητα αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ. Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκει το 0,2% των ιδιοκτητών ή περίπου 14.80 άτομα.

ΠΗΓΗ–  https://www.pkp.

https://www.sofokleousin.gr/apallassontai-apo-ton-enfia-14-ekat-idioktites-oi-meioseis-eos-30

Δήμος Ελασσόνας: Αιτήσεις για τη μείωση δημοτικών τελών για Τρίτεκνες οικογένειες

 

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο78/2020

Ξεκίνησε την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Δήμο Ελασσόνας για την ένταξη στο πρόγραμμα ελάφρυνσης των ευπαθών ομάδων με μειώσεις δημοτικών τελών.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για μείωση των δημοτικών τελών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 97/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση δέσμης μέτρων για την ελάφρυνση των κατοίκων και των επιχειρήσεων ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης», μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους από 1/7/2020 έως 31/7/2020, προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Οι μειώσεις στα δημοτικά τέλη αφορούν την καθαριότητα και τον οδοφωτισμό που πληρώνουν οι δημότες στο λογαριασμό ρεύματος.

Οι μειώσεις για την κατηγορία  τρίτεκνων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 Τρίτεκνες οικογένειες

Μείωση σε ποσοστό 30% των δημοτικών τελών έτους 2020 για την κύρια κατοικία τρίτεκνων οικογενειών με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 22.000 €.
Δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση
2.    Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις)
3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.    Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (δύο όψεις)
5.    Ε1 φορολογικού έτους 2018 (οικ. έτος 2019 )
6.    Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018 (οικ. έτος 2019)
7.    Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή Ε9 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο εάν  ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής.

Δικαιολογητικά :
1.    Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
2.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3.    Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
4.    Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της επαγγελματικής στέγης
5.    Ηλεκτρονικό  συμβόλαιο μίσθωσης επαγγελματικής στέγης αφ’ όσον είναι μισθωτής ή τίτλο κτήσης για το ακίνητο της επαγγελματικής στέγης, εφόσον είναι ιδιοκτήτης.

Για πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 2493350245 ( κ. Ευθαλία Γκόλτσιου).

Η κατάθεση των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ελασσόνας (Δημαρχείο Ελασσόνας, 1ος όροφος) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Δημαρχείο Ελασσόνας
6ης Οκτωβρίου 57
Τ.Κ.:40200

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020 – 2021

 

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο77/2020

Πρωτάκια 2020» Δήλωση συμμετοχής

 

 1. Ο σύλλογος τρίτεκνων Ν. Λάρισας θα προσφέρει και φέτος διάφορα σχολικά είδη (μαρκαδόροι, τετράδια, μολύβια κ..ά.) για τα «πρωτάκια 2020», που είναι παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών – μελών του.

 1. Όσες οικογένειες – μέλη του συλλόγου μας. έχουν παιδί ή παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2014 και θα πάνε φέτος στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου και επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και 21/7/2020 με τους εξής τρόπους:

        Α.     Στα γραφεία μας (Παπαναστασίου  52 – 3ος όροφος),  κάθε Τέταρτη και Παρασκευή  και ώρες 18.00 – 20.00

        Β.     Ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την παρακάτω αίτηση στο e-mail triteknoilar@yahoo.gr

 • Απαραίτητη προϋπόθεση: να είναι Θεωρημένη η κάρτα τρίτεκνων για το 2020.
 1. Όσες οικογένειες – μέλη του συλλόγου δηλώσουν συμμετοχή, θα ειδοποιηθούν λίγες μέρες πριν την έναρξη των σχολείων για τον τόπο και χρόνο της εκδήλωσης

 

 

Αίτηση Συμμετοχής Για Τα “ΠΡΩΤΑΚΙΑ 2020”

(Συμπληρώνονται τα στοιχεία του παιδιού)

 

ΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Μητρώου Συλλόγου:       

 

Επώνυμο:

Όνομα:

Όνομα Πατρός:

Φύλο: Αγόρι Κορίτσι

Τηλ. Κινητό:

Τηλ. Σταθερό:

Email:

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Η παρουσία στην εκδήλωση όσων δηλώσουν συμμετοχή είναι απαραίτητη προκειμένου να παραλάβουν τα σχολικά είδη που προσφέρονται δωρεάν και μόνον κατά την εκδήλωση.

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας, για την Εκπαιδευτική Περίοδο 2020-2022

 

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 76/2020

Με μοριοδότηση εισάγονται οι τρίτεκνοι σπουδαστές στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού απόφαση όπου:

 1. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
  Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 35 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
 2. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
  Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 35 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης  του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
 3. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Κρήτης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
  Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 40 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
 4. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Ρόδου για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
  Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 40 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Ρόδου  του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
 5. Εγκρίθηκε η λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Κερκύρας για την εκπαιδευτική περίοδο 2020 -2022.
  Προκηρύχθηκε η εισαγωγή 40 σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Κερκύρας  του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022.
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από 31-8-2020 μέχρι 11-9-2020 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής.

Τουρισμός για Όλους: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 75/2020

 

Από  Δευτέρα 29 Ιουνίου ξεκίνησε η υποβολή συμμετοχών στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, από τους δικαιούχους σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του υπουργείου Τουρισμού στο tourism4all.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι του Τουρισμός για Όλους, θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έως τις 5 Ιουλίου.

Αντίστοιχα δόθηκε παράταση από το υπουργείο Εσωτερικών στις αιτήσεις των τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων για να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.

Δείτε όλη την ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ποιοι είναι οι 250.000 δικαιούχοι του προγράμματος

 Περίπου 1 εκατ. διανυκτερεύσεις σε 250.000 δικαιούχους προσφέρει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων, εφόσον το 90% των πολιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Κριτήριο για ένταξη στο πρόγραμμα είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να είναι έως 16.000 ευρώ, 28.000 για οικογενειακό, συν την προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά τέκνο.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εξάμηνη, από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης, με τον κ. Χάρη Θεοχάρη να επισημαίνει ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ομαλή επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης, αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Οι δικαιούχοι
α) τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.
β) τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτου ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία.
γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.
δ) οι συνοδοί «Δικαιούχων» ή «Ωφελουμένων» ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση του άρθρου 6.

Ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση όπως θα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020:

 • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020 και 2020-2021 του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι
 • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 15.7.2020 έως 31.12.2020.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Τουρισμού www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων ωφελουμένων του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις, σε συνεχόμενο διάστημα εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου, στον ίδιο πάροχο.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος προκύπτουν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όσων πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μετέχει η αίτηση του δικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των ωφελουμένων μελών του, εφόσον υπάρχουν.

Το e-voucher είναι προσωποποιημένο και εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ενώ αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούται ανάλογα με τα ωφελούμενα μέλη, εμπεριέχει δε, μοναδικό κωδικό και εκχωρείται στον πάροχο των υπηρεσιών για χρήση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Διαβάστε επίσης: Τουρισμός Για Όλους: Πού βρίσκονται τα 1.955 καταλύματα (λίστα)

Αίτηση Α21 – ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 74/2020

Αίτηση Α21 - ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

 

Από σήμερα, 29/6/2020 επαναλειτουργεί η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, Επίδομα Παιδιού Α21 προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν την σχετική αίτηση.

Εκείνοι οι οποίοι ήδη έχουν υποβάλει αίτημα για Επίδομα Παιδιού ή θα υποβάλουν αρχική αίτηση ως τα μέσα του Ιουλίου – οπότε θα κλείσει εκ νέου η πλατφόρμα Α21 για την εκκαθάριση της πληρωμής – θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η τρίτη δόση θα καταβληθεί στις 31 Ιουλίου 2020, ημέρα κατά την οποία καταβάλλονται όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασής τους στο TAXISnet.

Το Επίδομα Παιδιού υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2020 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαριστική φορολογική δήλωση. Συνιστάται, οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εγκαίρως υποβάλουν τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.

Προκειμένου να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού, η σχετική αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά – να έχει δλδ πατηθεί η ένδειξη υποβολή και όχι απλώς και μόνον να έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του δικαιούχου – και να έχει εγκριθεί.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/49582/aithsh-a21-opeka-anoixe-h-platforma-gia-to-epidoma-paidioy

Συνάντηση Αντιπροσωπεία της ΟΠΟΤΤΕ είχε με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλη Διγαλάκη

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 73/2020

Συνάντηση είχαν μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλη Διγαλάκη.
Αφού εισαγωγικά έγινε ενημέρωση για τις προτεραιότητες της Ομοσπονδίας και την εξομοίωση, τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν, ήταν η  ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση), με τον Υφυπουργό να σημειώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας θα εξετάσει με τα αιτήματα αυτά και τις συγκεκριμένες προτάσεις που κατατέθηκαν εκ μέρους των τρίτεκνων.
Σημαντικό θέμα που συζητήθηκε διεξοδικά ήταν το θέμα των μετεγγραφών φοιτητών, με τα μέλη της Ομοσπονδίας να εκφράζουν την ικανοποίησή τους, για τη ρύθμιση που υπήρξε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο υπερψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και σύμφωνα με το οποίο υπήρξε αύξηση της μοριοδότησης.
Ο κ. Διγαλάκης ήταν θετικός, η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και ευχαρίστησε τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας για τη συνάντηση και την εποικοδομητική συζήτηση, αναγνώρισε την ανάγκη στήριξης των τρίτεκνων οικογενειών και τόνισε ότι διαρκής στόχος του Υπουργείου, σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι η συνεχής βελτίωση – αναβάθμιση των συνθηκών για το σύνολο των φοιτητών.
Από την ΟΠΟΤΤΕ συμμετείχαν οι Δημήτρης Κοντός (Πρόεδρος), Γεώργιος Χαβάκης (Αντιπρόεδρος), Ζωή  Κοΐδου (Β΄ Αντιπρόεδρος), Μαίρη Χελιουδάκη (Υπ. Δημοσίων Σχέσεων).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 72/2020

 

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών  κ. Χρήστο Τριαντόπουλο είχε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ).  
Την ΟΠΟΤΤΕ εκπροσώπησαν τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας: Δημήτρης Κοντός (Πρόεδρος), Γεώργιος Χαβάκης (Αντιπρόεδρος), Σούλα Βακουφτσή (Γεν. Γραμματέας), Ζωή Κοίδου (Β΄ Αντιπρόεδρος),
Οι εκπρόσωποι ΟΠΟΤΤΕ αφού υπογράμμισαν τους βασικούς σκοπούς και στόχους της ΟΠΟΤΤΕ που είναι η εξομοίωση τρίτεκνων –πολύτεκνων (Large Families) που ισχύει και στην Ευρώπη, παρουσίασαν διάφορα θέματα που άπτονται του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, συζητήθηκε το Δημογραφικό, οι εκπτώσεις στα Μ.Μ.Μ, και πολλά άλλα. Συμφωνήθηκε δε  η Ομοσπονδία να  έχει επεξεργαστεί διάφορα στοιχεία και να τα παραδώσει στο Γεν. Γραμματέα και το υπουργείο με τη σειρά του θα κάνει αντίστοιχες μελέτες, προκειμένου να τεκμηριωθούν όσα θέματα απαιτούν λύσεις.
Ο κος Τριαντόπουλος από τη δική του πλευρά, αφού καλωσόρισε τα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ, αφιέρωσε πολύ χρόνο στη διαλεκτική συζήτηση που ακολούθησε, και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προσπάθεια προώθησης των θεμάτων των τρίτεκνων και υπογράμμισε καταληκτικά, ότι θα εξετάσει αναλυτικά τις θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και γραπτώς.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 71/2020

 

Την Πέμπτη 25-6-2020 μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΠΟΤΤΕ συναντήθηκαν στο υπουργείο με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνα Μιχαηλίδου.
 Έγινε συζήτηση επί όλων των θεμάτων που είναι αρμοδιότητα της Υφυπουργού.
 
Η εισήγηση του Προέδρου της ΟΠΟΤΤΕ ήταν σχετική με το Δημογραφικό πρόβλημα και το αίτημα αναγνώρισης των τρίτεκνων ως πολυμελών-πολύτεκνων οικογενειών με τρία και άνω παιδιά κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών.
 
Στη συνέχεια τέθηκαν τα θέματα που αφορούν:
 • ·         στα αποσυρόμενα προϊόντα
 • ·         τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
 • ·         δάνεια του ΟΕΚ
 • ·         προγράμματα στέγασης
 • ·         συμμετοχής της Ομοσπονδίας σε επιτροπές διαβούλευσης και προσλήψεων
 • ·         ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών στις ευπαθείς ομάδες
 • ·         ενιαία αντιμετώπιση σε όλη την Ελλάδα, με εκπτώσεις στα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών, των ΚΤΕΛ και των αστικών λεωφορείων και των τρένων
 • ·         αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων στο Α21
 • ·         προστασία της 1ης κατοικίας
 • ·         Επαύξηση voucher για τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς
Η Υφυπουργός απάντησε σε όλα τα θέματα αυτά και δεσμεύτηκε να μελετήσει τα στοιχεία για τις μεταφορές, να εξετάσει την πλαισίωση των επιτροπών και γενικά επιφυλάχτηκε να δώσει απαντήσεις μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν βουλευτές Ξενοφών Μπαραλιάκος (Πιερίας) και Κωνσταντίνος Μαραβέγιας (Μαγνησίας). Στις εισηγήσεις τους ανέφεραν ότι οι πολυμελείς οικογένειες είναι αυτές που θα ανακόψουν με το παράδειγμά τους τη δημογραφική καθίζηση της χώρας μας και θα συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας που θα επιτρέψει τη δημιουργία πολυμελών οικογενειών.
 
Από την ΟΠΟΤΤΕ  συμμετείχαν οι Δημήτρης Κοντός (Πρόεδρος), Γιώργος Χαβάκης (Αντιπρόεδρος) Σούλα Βακουφτσή (Γεν. Γραμματέας), Ζωή  Κοΐδου (Β΄ Αντιπρόεδρος) Μαίρη Χελιουδάκη (Υπ. Δημοσίων Σχέσεων), Δημήτρης Χριστοθανόπουλος (Οργαν. Γραμματέας).

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΤΤΕ

 

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 70/2020

 

Συνάντηση της Ομοσπονδίας Τριτέκνων ΟΠΟΤΤΕ με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.  Πλακιωτάκη.

Την Πέμπτη 25/06/2020 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΠΟΤΤΕ, παρουσία δύο βουλευτών, του  Κωνσταντίνου Μαραβέγια  (Μαγνησίας), του Ξενοφώντα Μπαραλιάκου (Πιερίας) και του Προέδρου της Ομοσπονδίας των Λιμενικών κ. Παναγιώτη Τσιάνου, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.

Τα μέλη της ΟΠΟΤΤΕ παρουσίασαν συνοπτικά στον Υπουργό μερικά από τα θέματα που απασχολούν  τους τρίτεκνους με βασικό το πάγιο αίτημα για το χαραχτηρισμό των οικογενειών ως πολύτεκνες (μεγάλες οικογένειες),όπως ισχύει και στην Ευρώπη, όπου από τρία και άνω παιδιά ονομάζονται Large Families.

Στη συνέχεια, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δύο θέματα:
 Το πρώτο  ήταν οι Λιμενικοί να μπορούν να μετατίθενται και να υπηρετούν στον τόπο επιλογής τους.
Ο κος Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για το δίκαιο αίτημα των Λιμενικών και  αναμένεται να ικανοποιηθεί, και να συμπεριληφθεί σε Προεδρικό Διάταγμα που θα ετοιμάσει το υπουργείο.
Το άλλο σημαντικό θέμα που τέθηκε ήταν η έκπτωση από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στους τρίτεκνους. Σημειωτέον, ότι ήδη αρκετές παρέχουν μειωμένες  τιμές όμως το θέμα,είναι,να είναι οριζόντια,η μείωση  αυτή για να έχουν όφελος οι τρίτεκνοι σε κάθε περιοχή της χώρας. Στο θέμα αυτό  ο κ. Υπουργός επιφυλάχθηκε, να απαντήσει και αφού το μελετήσει σε λίγες μέρες θα υπάρξει νέα επαφή για να δοθούν απαντήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο πήραν οι βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος  Μαραβέγιας και Ξενοφών Μπαραλάκος, οι οποίοι με τις εύστοχες παρεμβάσεις τους στήριξαν τα αιτήματα της ΟΠΟΤΤΕ και έκαναν τις προτάσεις τους.

Από την ΟΠΟΤΤΕ συμμετείχαν οι Δημήτρης Κοντός (Πρόεδρος), Γεώργιος Χαβάκης (Αντιπρόεδρος), Σούλα Βακουφτσή (Γεν. Γραμματέας), Ζωή Κοίδου (Β΄ Αντιπρόεδρος), Μαίρη Χελιουδάκη (Υπ. Δημοσίων Σχέσεων). Επίσης, συμμετείχε ως μέλος της Επιτροπής Ναυτιλίας της ΟΠΟΤΤΕ, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσσαλονίκης και κ. Δημήτρης Μανίκας.