Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

Διπλό κλικ  πάνω στην προκήρυξη ή στην  αίτηση για να ανοίξουν τα παρακάτω: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΙΤΗΣΗ