ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1087/2016 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΙΔΙΩΝ

Εκτύπωση Βεβαίωσης ΟΓΑ Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση

Για να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση ΟΓΑ Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση  πατήστε εδώ

Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση Οικ. Έτους 2013

Για να εκτυπώσετε την βεβαίωση από τον ΟΓΑ βάζοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου πατήστε εδώ.