Εκτύπωση Βεβαίωσης ΟΓΑ Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση

Για να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση ΟΓΑ Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση  πατήστε εδώ

Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση Οικ. Έτους 2013

Για να εκτυπώσετε την βεβαίωση από τον ΟΓΑ βάζοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου πατήστε εδώ.