ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΝ 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της 1ης Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής  Εκλογοαπολογιστική Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία

«Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Λάρισας»

που εδρεύει στη Λάρισα, Αλ. Παπαναστασίου 52, ΤΚ 41222,  ΑΦΜ 997357442, ΔΟΥ Α΄ Λάρισας, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 30/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας (Εκούσια Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 21 στο Βιβλίο Σωματείων του Ειρηνοδικείου Λάρισας την 22/05/2013.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 23/2/2019 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην 1η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική  Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί 23 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Κούμα 23  Λάρισα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

  2. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

  3. Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2018 και παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

  4. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – οικονομικού απολογισμού 2018 Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πράξεών τους.

  5. Πρόγραμμα δράσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2019.

  6. Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τις οικογένειες των τριτέκνων και για τις  εκλογές που θα διεξαχθούν στις 23 Φεβρουαρίου 2019

  7. Τοποθετήσεις  μελών-ερωτήσεις –απαντήσεις επ΄ αυτών.

  8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

  9. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας «ΟΠΟΤΤΕ».

Χρόνος έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η 13:00 μ.μ. και λήξεως αυτής η 16:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ενημερωμένα ταμειακώς μέλη του Συλλόγου, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, έχοντας μαζί τους την κάρτα μέλους και την ταυτότητά τους.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχει ένα μέλος ανά αριθμό μητρώου, και υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη.

Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να γίνονται ανανεώσεις αλλά δεν θα γίνονται εγγραφές νέων μελών.

Πρόεδρος                                                     Ο  Γραμματέας

Δημήτριος  Γκόβαρης                                   Δημήτριος  Μπουλούμπασης