ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 64/2020

 

Ενημερώνουμε τις τρίτεκνες οικογένειες μέλη του Συλλόγου μας, ότι ο Σύλλογος διανέμει κατά διαστήματα στις οικογένειες ενεργά μέλη του, τρόφιμα από χορηγούς.

Τα κριτήρια για διανομή τροφίμων είναι:

Οι γονείς είναι τρίτεκνοι δια βίου.

Η οικογενειακή κατάσταση (προστατευόμενα τέκνα, αναπηρία,  χηρία, ανεργία  κ.λπ.)  και

Το οικογενειακό εισόδημα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν παρακαλούμαι να καταθέσουν στο σύλλογο μας τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί το τελευταίο έτος.
  2. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης 2020 (οικογενειακό εισόδημα) σε περίπτωση χωριστής δήλωσης των γονέων, τότε απαιτούνται και τα δύο εκκαθαριστικά.
  3. Πιστοποιητικό σπουδών για τα παιδιά από 18 ετών έως 25 ετών που να έχει εκδοθεί τον τελευταίο χρόνο
  4. Οικονομική τακτοποίηση συνδρομής του 2020.
  5. Κάρτες ανεργίας γονιών σε ισχύ το τελευταίο εξάμηνο
  6. Κάρτες ανεργίας των παιδιών σε ισχύ τον τελευταίο μήνα.

Μέλη με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά να κατατεθούν  στο σύλλογο ή αποσταλούν ηλεκτρονικά στο EMAIL triteknoilar@yahoo.gr