Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Από 25 Μαΐου έως 12 Ιουνίου

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 55/2020

 25 Μαΐου ξεκινούν οι εγγραφές νηπίων και βρεφών στους 26 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Λάρισας για το έτος 2020-2021, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι 12 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων και τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων, οι αιτήσεις υποβάλλονται με δύο τρόπους, ως εξής:
«1. Ηλεκτρονικά μέσω του site http://larisa. paidikos.com/aitisi/
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλεί ταχυδρομικά ή με courier στη Δ/νση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 41222, 3ος όροφος) Υπόψη κα Μπαξεβάνου Σταυρούλας. Προσοχή, χωρίς κατάθεση των δικαιολογητικών η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις ώρες από 08:30 π.μ. έως 14:00, στους 26 Παιδικούς Σταθμούς μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να κανονιστεί ραντεβού για τη μη ύπαρξη συγχρωτισμού (οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των παιδικών σταθμών είναι αναρτημένα στο site του Δήμου).
Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτές αιτήσεις παιδιών γεννηθέντων από 1/1/2017 έως 31/3/2020.
Σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών οι σταθμοί κατανέμονται ως εξής:
Ολοκληρωμένης Φροντίδας –Τμήμα Ειδικής Αγωγής από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση – 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός
Βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετών – 19ος και 21ος Βρεφικοί Σταθμοί
Βρέφη-Νήπια από 6 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση- 1ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος,10ος, 13ος, 14ος, 15ος, 17ος, 18ος, 20ός, 25ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Βρέφη-Νήπια από 18 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση – 2ος, 8ος, 12ος, 16ος, 22ος, 23ος, 24ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση – 9ος, 11ος, 26ος Παιδικοί Σταθμοί».

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
Αίτηση εγγραφής και έντυπο μοριοδότησης. Παραλαβή από τους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Η αίτηση και το έντυπο μοριοδότησης θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του πατέρα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
Πιστοποιητικό υγείας. Έντυπο συμπληρωμένο από παιδίατρο (διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου). Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2020 (που αφορά σε εισοδήματα του 2019). Βεβαίωση εργασίας
Για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα: πρόσφατη βεβαίωση από την Υπηρεσία.
Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου εξαμήνου ή πρόσφατη αναγγελία πρόσληψης.
Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους:
Aντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος της ΔΥΟ, καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.
Για τους ανέργους:
Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα:
α) Αντίγραφο απόφασης και υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
β) Βεβαίωση από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Για γονέα ή παιδί με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια (με αναπηρία 67% και άνω): Ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή από άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.
2.Για γονέα φοιτητή: Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου από τη Γραμματεία της Σχολής. Επισημαίνεται ότι φοιτητής θεωρείται εκείνος που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, εκτός Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Μεταπτυχιακού.
3. Για γονέα στρατευμένο που εκτίει τη θητεία:
Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας.
4.Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση: Διαζευκτήριο (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο, που να το πιστοποιεί, καθώς και απόφαση επιμέλειας.
5.Για μονογονεϊκή οικογένεια: Ληξιαρχική πράξη, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες: Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η άδεια νόμιμης διαμονής του αιτούντος γονέα.
Οποιεσδήποτε πληροφορίες δίνονται μόνο τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας 2410-680.223, 2410-680.235 και τηλ. Δ/νσης 2410-680.215)