Έγγραφο της ΟΠΟΤΤΕ στην Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων για τους εκπαιδευτικούς.

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 003/2020

Στα πλαίσια των παρεμβάσεων της  ΟΠΟΤΤΕ προς την πολιτεία για προώθηση ρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν δικαιότερη αντιμετώπιση της τρίτεκνης οικογένειας απέστειλε προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων έγγραφο με προτάσεις βελτίωσης σχετικά με προσλήψεις Εκπαιδευτικών το όπως στο συνημμένο έγγραφο.

 

Πρωτ217 Υπουργό Παιδείας

Προτάσεις της ΟΠΟΤΤΕ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 002/2020

Στα πλαίσια των παρεμβάσεων της  ΟΠΟΤΤΕ προς την πολιτεία για προώθηση ρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν δικαιότερη αντιμετώπιση της τρίτεκνης οικογένειας  απέστειλε προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έγγραφο με προτάσεις  βελτίωσης  σχετικά με το Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις όπως στο συνημμένο έγγραφο.

Πρωτ216 Υπουργό Εργασίας (1)