ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μελών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο 001/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μελών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Λάρισα 9/1/2020

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΥΠΟΥ  01/2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία

« ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

που εδρεύει στην Λάρισα  Αλεξάνδρου  Παπαναστασίου 52 3ος όροφος Νο2 γραφείο, ΤΚ 41222, ΑΦΜ 99735743, ΔΟΥ Α’ Λάρισας, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 30/20-5-2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 21/22-05-2013 στο Βιβλίο Σωματείων του πρωτοδικείου Λάρισας την 22/05/2013.

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό του Σωματείου και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέχρι 20/01/2020 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00, στο αμφιθέατρο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε/ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας Λάρισας επί της οδού Καψούρη 4 Λάρισα και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σε αυτήν την ημερομηνία  θα επαναληφθεί σε Α’ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιανουαρίου 2020 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση ισχύοντος καταστατικού (άρθρο 17 ισχύοντος καταστατικού).

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα «οικονομικώς ενήμερα» για το έτος 2020 μέλη του Συλλόγου, έχοντας μαζί τους την κάρτα μέλους και την ταυτότητά τους.

Κατά την ημέρα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να γίνονται ανανεώσεις αλλά δεν θα γίνονται εγγραφές νέων μελών.

                  Ο Πρόεδρος                                                                  Ο  Γραμματέας

            Δημήτριος Γκόβαρης                                                     Ηλίας Νατσιούλας