Monthly Archives: Φεβρουαρίου 2019

Μειωμένο Εισιτήριο στα Μέλη του Συλλόγου μας από το Θεσσαλικό Θέατρο

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο25/2019

Για τα μέλη του Συλλόγου  μας  ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 8 € με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας του Συλλόγου.

Αντόν Τσέχωφ
«Ο Γλάρος»
Μια συμπαραγωγή της ΔΗ.ΘΕ.Κ.Ε.ΔΗΜ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων )
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλο
Συνημμένα  το Δελτίο Τύπου του Θεσσαλικού Θεάτρου

Πως χορηγείται το επίδομα επανασύνδεσης ρεύματος από τις Κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων

Ενημερωτική Ανακοίνωση 24/2019

Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος για αποσυνδέσεις σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα. Τη δυνατότητα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Τεύχος Β΄49/ 18-01-2019).

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, επεκτείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2018 το χρονικό όριο μέχρι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, για τη λήψη του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης.

Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας για να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ 9.000
ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΟΙ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ 13.500
ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ 15.750
ΤΡΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΟΙ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΟΙ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ 18.700
ΤΡΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΑ 24.750
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΟΙ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΑ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΑΝΗΛΙΚΑ 27.000

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

Αποτελέσματα Εκλογών Τριτέκνων Νομού Λάρισας 23-2-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/2019

Ψήφισαν τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Λάρισας στην 1η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις  23 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 έως 16:00, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Κούμα 23  Λάρισα, Οι αρχαιρεσίες ήταν για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας «ΟΠΟΤΤΕ».

Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 101 μέλη και ευρέθησαν 100 έγκυρα ψηφοδέλτια,  1 άκυρο. Κατά σειρά ψήφων εκλέγονται   9 άτομα στο ΔΣ, 8 αναπληρωματικοί στο ΔΣ,    3 άτομα για την Ελεγκτική Επιτροπή,  3 αντιπρόσωποι στην ΟΠΟΤΤΕ και 3 αναπληρωματικοί. Είναι αξιοσημείωτο ότι το ένα τρίτο των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πρώτη φορά (Νατσιούλας Ηλίας, Δαούλας Χρήστος και Κατσούρας Χρήστος).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 Εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων:

       Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Νατσιούλας Ηλίας,  Μπουλούμπασης Δημήτρης, Γκόβαρης Δημήτρης, Κουλίζη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Δήμητρα, Δαούλας Χρήστος, Μουζήθρας Λεωνίδας, Κατσούρας Χρήστος, Γκλέτου Μαρία, Πρίντζος Παναγιώτης, Πανταζής Παναγιώτης,  Δεδικούσης Αθανάσιος, Μακάς Κωνσταντίνος,  Σχοινάς Δημοσθένης,  Λυγούρας Αθανάσιος,  Ιωάννου Κωνσταντίνος, Γκαναβάς  Χαράλαμπος.

Εκπρόσωποι για την Ομοσπονδία (ΟΠΟΤΤΕ):

Νατσιούλας Ηλίας, Γκόβαρης Δημήτρης, Μουζήθρας Λεωνίδας, Δαούλας Χρήστος, Δεδικούσης Αθανάσιος, Μακάς Κωνσταντίνος.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Ζουμπελούλη Ελπινίκη, Καραμούζας Κωνσταντίνος, Τσιαπράζη Αλεξανδρα.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής για την πολύτιμη συνεισφορά τους στις αρχαιρεσίες καθώς και σε όλα τα μέλη που ΤΙΜΗΣΑΝ το Σύλλογο με την ψήφο τους καθώς και την Διευθύντρια  του Γαλλικού  Ινστιτούτου  Λάρισας  κ. Χρύσα Βουλγαράκη  για την  δωρεάν διάθεση του χώρου για διεξαγωγή τής Γενικής Συνέλευσης και  των εκλογών!

Aλλαγή του ν. 2190/1994 (Α’ 28) «κόφτη» στις διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για τρίτεκνους

Ανακοίνωσή 23/2019

2η

Η ΟΠΟΤΤΕ μέσα από αλλεπάλληλες συναντήσεις στα υπουργεία, αγωνιζόμενη καθημερινά για την Τρίτεκνη οικογένεια κατάφερε την αλλαγή του  Νόμου  «κόφτη» στους διαγωνισμούς του  ΑΣΕΠ.
Έτσι στις 7/2/2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος  4590   ΦΕΚ 17 Α /7-2-2019

 για την » Ενδυνάµωση Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθµιση Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»  όπου  στο άρθρο 64  αναφέρεται η αλλαγή  ορίων  ηλικίας  των παιδιών  και αυτό επιτεύχθηκε μετά από  τρεις διαβουλεύσεις   που είχε το Δ.Σ. της ΟΠΟΤΤΕ  με  την Υπουργό  κα Μαρ. Ξενογιαννακοπούλου στις 20/11/2018, 21/12/2018 και τελικά στις 14/1/2019                         (συνημμένες  φωτογραφίες)  πετύχαμε την αλλαγή του  Νόμου  «κόφτη» στις διαγωνισμούς του  ΑΣΕΠ. 

Είναι άλλη  μια επιτυχία της  ΟΠΟΤΤΕ .

 

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανακοίνωσή 22/2019

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα έκοψαν, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 ο Σύλλογος Τρίτεκνων Νομού Λάρισας,  με μεγάλη παρουσία μελών και φίλων του συλλόγου, στην αίθουσα δεξιώσεων του Bar-Restaurant Village στο 4ο χλμ Λάρισας – Νίκαιας.

DSC_0144.JPG

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, με την ευλογία του Αρχιμανδρίτη  Τιμόθεο, μέσα σε μία γιορτινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Η τυχερή της βραδιάς  η κ. Νάντια Ζορμπά, όπου έτυχε το φλουρί της πίτας κέρδισε ένα (1) σκεύος κουζίνας αξίας 260 Ευρώ Tapperware ( Χορηγίας Σωτηροπούλου – Καραγκούνη Κωνσταντίνα).

50832883_625875351183372_1306863414647193600_n

Στη συνέχεια ακολούθησε χαιρετισμός και ομιλία του πρόεδρου του συλλόγου κ. Δημήτρη Γκόβαρη ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στις δράσεις του συλλόγου και επί των τελευταίων εξελίξεων σε θέματα που αφορούν την τρίτεκνη οικογένεια, ευχήθηκε σε όλους Καλή και Δημιουργική Χρονιά και στα πλαίσιο βράβευσης των μαθητών που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2018, συνεχάρη για την επιτυχία τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές και τους ευχήθηκε ολόψυχα και εις ανώτερα».

Ευχαρίστησε τους Δήμους Λαρισαίων, Ελασσόνας, Τεμπών, Αγιάς και Κιλελέρ για την αγαστή  συνεργασία την όποια έχουν, καθώς και για την παροχή έκπτωσης που παρέχουν στα δημοτικά τέλη και ύδρευσης των δημοτών  τους.

Επίσης μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τους χορηγούς, τα καταστήματα και τους ιδιώτες που προσέφεραν για την εκδήλωση  δώρα, την ορχήστρα, το προσωπικό του καταστήματος, τα ΜΜΕ για την φιλοξενία των ανακοινώσεων του συλλόγου και όλους όσους συνέβαλαν, φανερούς και αφανείς, στην πραγματοποίηση αυτής της εξαιρετικής και σπουδαίας βραδιάς. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων για τη μεγάλη προσφορά τους σε όλη τη διάρκεια του έτους για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, καθώς και για τη διάθεση χώρων για τις δραστηριότητες του συλλόγου.

Στην εκδήλωση αρχικά βραβεύτηκαν μαθητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2018 παραλαμβάνοντας μια (1) πλακέτα ένα (1)  δώρο χορηγία του Δήμου Λαρισαίων.

Επίσης ο σύλλογος βράβευσε πρόσωπα που στέκονται στο πλευρό του συλλόγου και τον βοηθούν στην πραγματοποίηση του βαρυσήμαντου έργου του.

Τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας και πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε Κώστα Αγοραστό ο οποίος βρίσκεται χρόνια τώρα δίπλα στον σύλλογο, παρέχοντάς του πολύπλευρη υποστήριξη.

Τον δήμαρχο Λαρισαίων ως ένδειξη αναγνώρισης της σημαντικής και αμέριστης στήριξής του προς τον σύλλογο όπου  συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία του.

Την πρόεδρο του δημοτικού διαμερίσματος Ζαππείου Σωτηροπούλου – Γκαραγκούνη Κωνσταντίνα για την εθελοντική και κοινωνική προσφορά της για όλα τα χρόνια του συλλόγου.

dsc_0154dsc_0148dsc_0158dsc_0164

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωπος της Μητρόπολης ο Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε Κώστας Αγοραστός, οι βουλευτές Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος και Χρήστος Κέλλας της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Νταής, η πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Ζαππείου  Σωτηροπούλου – Γκαραγκούνη Κωνσταντίνα, ο Σωτηρίου Σωτήριος, δημοτικός σύμβουλος του δήμου Κιλελέρ και η πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας   Ευαγγελία Αργυροπούλου.

dsc_0035

κελασdsc_0184

Επίσης εκπρόσωποι του συλλόγου Τριτέκνων Καρδίτσας. οι κ. Καπνογιάννης Βασίλειος και  Καπράνας Γεώργιος.

dsc_0105

Χαιρετισμό έστειλε,  ο βουλευτής  Γιώργος Κατσιαντώνης της Νέας Δημοκρατίας.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους παρευρισκόμενους καλεσμένους, όπου κυριάρχησε το δημογραφικό.

Βραβεύτηκαν μαθητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2018 οι παρακάτω:

Γκανταΐφη Στυλιανή του Ιωάννη ΑΜ/Β2018049 Επιτυχούσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

Γκουνιαρούδης Πασχάλης του Δημητρίου ΑΜ/2346 Επιτυχών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας.

Γρηγoρίου Απόστολος του Θεοδώρου ΑΜ/3844 Επιτυχών στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

Ευθυμίου Γεώργιος του Σπυρίδωνα ΑΜ/4218019 Επιτυχών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Καλόγηρος Τηλέμαχος του Βασιλείου ΑΜ/2218013 Επιτυχών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηριών της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και πρόνοιας.

 Κανατά Μαρία του Ιωάννη ΑΜ/3112018069 Επιτυχούσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστήμων.

Μάγγου Αικατερίνη του Ιωάννου ΑΣΜΑ/2115 Επιτυχούσα στη Σχολή Ίκάρων στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστήμων με Κατεύθυνση Μηχανικού Αεροσκαφών.

Μουζήθρα Μαρία του Λεωνίδα ΑΜ/Β112018183 Επιτυχούσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Τμήμα Οργάνωση και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης.

Νταφοπούλου Μαρία Γαριφαλιά του Σωτηρίου ΑΜ/10989 Επιτυχούσα στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Νταφοπούλου Σωτηρία του Σωτηρίου ΑΜ/10989 Επιτυχούσα πρώτη στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πανουργιά Μαρία του Βασιλείου ΑΜ/19345 Επιτυχούσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Τασιάνα Νίκη-Μαρκέλλα του Αρσένιου ΑΜ/ΜΑ01470 Επιτυχούσα στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας.

Τέλιος Αθανάσιος του Γεώργιου ΑΜ/5116 Επιτυχών στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Τσιάκαλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου ΑΜ/2412018075 Επιτυχών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.

Τσιάντού Κυριακή-Μαρία του Σταμούλη ΑΜ/04352 Επιτυχούσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Τσιός Βασίλειος του Ανέστη ΑΜ/4118128 Επιτυχών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Φώλιας Λεωνίδας του Κωνσταντίνου ΑΜ/0918007 Επιτυχών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Κτηνιατρική Σχολή Καρδίτσας.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τη βράβευση των μαθητών. Τα βραβεία στην πλειοψηφία παρέλαβαν οι γονείς των σπουδαστών  λόγο της εξεταστικής περιόδου.DSC_0179

DSC_0172

Ακολούθησε χορός και γλέντι με ζωντανή ορχήστρα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο ενώ οι καλεσμένοι δεν παρέλειψαν να χορέψουν όπως θα δείτε και στις χαρακτηριστικές φωτογραφίες.

Νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που για άλλη μια χρονιά η συμμετοχή και η στήριξη ήταν μεγάλη, γνωρίζοντας τις δύσκολες εποχές και με σεβασμό σε κάθε πρόσωπο που είναι δίπλα μας σε αυτό το έργο, θέλουμε από καρδιάς να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους πλαισίωσαν τη γιορτή μας.

Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας για κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και ποιοτικότερη ζωή των τρίτεκνων οικογενειών.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και ευχόμαστε σε όλους ένα δημιουργικό και γεμάτο χαρές και υγεία 2019.

 Δώρα χορήγησαν οι παρακάτω:

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ SUPER MARKET Δύο (2) Δορωεπιταγές Αξίας Πενήντα (50) Ευρώ έκαστη.

ΒΕΝΕΤΤΟΝ  Δύο (2) Δορωεπιταγές Αξίας Πενήντα (50) Ευρώ έκαστη.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Ένα (1) Σακίδιο Πλάτης (Τσάντα) και Ένα (1) Βιβλίο Παιδικής Λογοτεχνίας.

COIN WASHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  Πλύσιμο Στέγνωμα Ένα (1) Πάπλωμα και Πλύσιμο Στέγνωμα Mία (1) Κουβέρτα.

ΘΕΣ ΓΑΛΑ Τρία (3)USB Flash Αξίας 5 Ευρώ έκαστο.

ELECTRO NET Β.Κ. ΚΑΖΑΝΑΣ  Μια (1) Τοστιέρα.

ΝΤΙ ΝΤΙΤ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ  Μπύρα + Πίτσα + Είσοδος για δύο άτομα.

Α/S ΑΓΟΡΑ Δύο (2) Δορωεπιταγές 20 Ευρώ έκαστη.

ΜΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Πέντε (5) Απορρυπαντικά Rico.

ΛΟΥΠΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  Τέσσερα (4) Κιλά Λουκάνικο.

 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ  Μια (1) Τσάντα Τρόλεϊ Νηπιαγωγείο.

ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   Δύο (2) Κούπες με Εκτύπωση.

The Mart   Δύο (2) Τοστιέρες, Μια (1) Καφετιέρα,  Ένα (1) Βραστήρα, Μία (1) Φρυγανιέρα, Ένα (1) Μίξερ Χειρός  και Δύο (2) Μίξερ Multi.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΑ  Ένα (1) Σετ Καλλυντικών.

ΚΑΘ’ΟΔΟΝ   Δύο (2) Πίτσες Ταψιού.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΖΑΝΟΥ ARTIZANOY  Δύο (2) Τσουρέκια +Δύο (2) Σοκολατόπιτες.

ΚΑΛΛΙΓΕΥΣΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΛΕΥΘΕΡΑΙ

Πέντε (5) Πίτες (Τυρόπιτα ή Σπανακόπιτα ή Κοτόπιτα).

ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΓΩΓΟΣ  Εικοσιπέντε (25) Κιλά Φακές.

BELLINO ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Μία (1) Φόρμα Παιδική.

ΜΟΤΟ ΛΑΡΙΣΑ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Ένα (1) Σετ Καθαρισμού.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ  Ενάμισι (1 και 1/2) Κιλό Τσίπουρο.

ΚΛΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ  Ένα (1) Παιδικό Βιβλίο.

ΜΠΕΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ένα (1) Σετ Καλλυντικών.

 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ 4, ΛΑΡΙΣΑ Ένα Ημερολόγιο Ατζέντα και Ένα (1) Στυλό.

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  Μία (1) Λοσιόν Σώματος.

PIZZA MAFIA ΦΑΡΣΑΛΩΝ 40  Μία (1) Πίτσα και Μία (1) Σαλάτα και Μία (1) Μακαρονάδα και Μία (1) Σαλάτα.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μία  (1) Τούρτα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ένα (1) Βάψιμο Δωματίου Κρεβατοκάμαρας ή Παιδικό.

ΜΑΝΔΑΛΟΣ Δύο (2) Κιλά Βουτήματα.

FORUM FITNESS CLUB  ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 245, ΛΑΡΙΣΑ   Μία (1) Δωροκάρτα Συνδρομής Ενός Μηνός.

ANGELINO ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΤΣΗ Ένα (1) Χτένισμα ή Ένα (1) Κούρεμα.

ΌΝΕΙΡΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΟΥΧΟ Μία (1) Φόρμα.

NATURAL NAIL ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ  Μια (1) Περιποίηση Χεριών με ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ.

CALZE BALLET ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Ένα (1) Καλτσόν Σχέδιο και Ένα (1) Ζευγάρι Παιδικές Κάλτσες.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ  Δέκα (10) Σουβλάκια  και Δέκα (10) Μπιφτέκια.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  Τρία (3) χειροποίητα κοσμήματα.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τέσσερα (4) Προϊόντα TUPPERWARE.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ  Εκατόν πενήντα (150) Τεμάχια σπορόφυτα λαχανικά για τον μήνα Απρίλιο (ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ και άλλα).

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ  Τρία  (3) Προϊόντα  ΤUPPERWARE.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΜΠΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Δέκα (10) Δίσκους έκαστος  (10) Τεμάχια Σπορόφυτα Λαχανικά.

DIETICIOUS ΣΑΜΑΡΑ ΖΩΗ Μία (1) Λιπομέτρηση.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚNΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ  Πέντε  (5) Φορητούς Φορτιστές (Power Bank) και πέντε (5) Ζεύγη Ακουστικά, Πέντε (5) memory stick 64MB, Πέντε (5) Ζευγάρια Ακουστικά και Τρεις (3) σχολικές τσάντες Αγοριού.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΣΙΑΝΗΣ  Ένα (1) Ημερολόγιο Ατζέντα, Ένα (1) Παιχνίδι Κατασκευή Πάζλ, Ένα (1) Dvd Χελωνονιντζάκια και Ένα (1) Επιτραπέζιο 4in One.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΤΟΚΑΣ  Δύο (2) Ρολά Κοτόπουλο.

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ  Μία (1) Ταβέρσα PANNEP.

ΜΟΣΤΡΑ ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ Τρις (3) Λάμπες Βιδωτές.

HEVEN  Ένα (1) Ζευγάρι Σκουλαρίκια.

 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ  Δύο (2) Παιδικές Κορνίζες.

ΕΝΖΟ ΚΑΦΕ Τρίς (3) Δορωεπιταγές πέντε (5) Ευρώ έκαστη.

HOME STYLE Ένα  (1) ΦΛΙΣ Κουβέρτα Διπλή Υ/Δ.

ΟΠΤΙΚΑ ΔΟΡΑΜΑΤΖΗΣ 50% Έκπτωση σε Γυαλιά Οράσεως ή Ηλίου.

(THESSALOS TOURS&TRAVEL  ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ   Πέντε (5) Μασάζ Σώματος Αξίας 20 Ευρώ έκαστο.

ΑΦΟΙ ΤΣΑΚΝΑΚΗ  Εκτύπωση Πεντακόσιες (500) Κάρτες.

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΕΣΚΟΚΑ Ένα (1) Κιλό Βουτήματα.

ΨΗΤΟΠΟΛΕΙΟ ΤΟ ΚΟΤΕΣΤΙ  Δύο (2) Κοτόπουλα + Μερίδα Ρύζι ή Πατάτες.

ΟΥΖΕΡΙ ΛΟΥΚΟΥΛΟΣ Μία (1) Δορωεπιταγή 40 Ευρώ.

ΤΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Μία (1) Δορωεπιταγή 10 Ευρώ.

ΚΑΤΕΦΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΕΣΚΟΚΑ  Δύο (2) Κιλά Ψάρια ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ένα (1) Ζευγάρι παπούτσια Νούμερο 35.

ΤΣΙΛΙΚΗΣ Τέσσερα (4) Ζευγάρια Κάλτσες.

ΒΙΒΗ ΠΑΤΣΟΥΡΑ Τρία (3) Προϊόντα LR

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:  Δήμος Λαρισαίων.

 Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό.

FOTO PITA 2019

dsc_0078dsc_0240dsc_0259dsc_0204dsc_0242dsc_0209dsc_0244dsc_0210dsc_0248dsc_0271dsc_0224dsc_0250dsc_0274dsc_0225dsc_0252dsc_0228dsc_0253dsc_0280dsc_0230dsc_0254dsc_0231dsc_0296dsc_0233dsc_0316DSC_0306DSC_0282 - ΑντιγραφήDSC_0211DSC_0238DSC_0288DSC_0218DSC_0219DSC_0221DSC_0262DSC_0260

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΝ 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της 1ης Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής  Εκλογοαπολογιστική Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία

«Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Λάρισας»

που εδρεύει στη Λάρισα, Αλ. Παπαναστασίου 52, ΤΚ 41222,  ΑΦΜ 997357442, ΔΟΥ Α΄ Λάρισας, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 30/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας (Εκούσια Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 21 στο Βιβλίο Σωματείων του Ειρηνοδικείου Λάρισας την 22/05/2013.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 23/2/2019 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην 1η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική  Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί 23 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Κούμα 23  Λάρισα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

  2. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

  3. Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2018 και παρουσίαση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

  4. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – οικονομικού απολογισμού 2018 Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πράξεών τους.

  5. Πρόγραμμα δράσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2019.

  6. Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τις οικογένειες των τριτέκνων και για τις  εκλογές που θα διεξαχθούν στις 23 Φεβρουαρίου 2019

  7. Τοποθετήσεις  μελών-ερωτήσεις –απαντήσεις επ΄ αυτών.

  8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

  9. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας «ΟΠΟΤΤΕ».

Χρόνος έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η 13:00 μ.μ. και λήξεως αυτής η 16:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ενημερωμένα ταμειακώς μέλη του Συλλόγου, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, έχοντας μαζί τους την κάρτα μέλους και την ταυτότητά τους.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχει ένα μέλος ανά αριθμό μητρώου, και υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη.

Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να γίνονται ανανεώσεις αλλά δεν θα γίνονται εγγραφές νέων μελών.

Πρόεδρος                                                     Ο  Γραμματέας

Δημήτριος  Γκόβαρης                                   Δημήτριος  Μπουλούμπασης

ΟΠΕΚΑ: Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων – Ποιοι το δικαιούνται – Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Ανακοίνωσή 21/2019

ΟΠΕΚΑ: Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων – Ποιοι το δικαιούνται – Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ύψους 360 ευρώ, το οποίο αναλαμβάνει ο ΟΠΕΚΑ, υψώνει ασπίδα προστασίας για τους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία, και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για την συνταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο.

Ο νομοθέτης προβλέπει πλήρες ποσό επιδόματος 360€ σε όσους έχουν 35ετή μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, το οποίο θα αυξάνεται από το 2022 με ρήτρα ανάπτυξης, ακολουθώντας την αύξηση του ΑΕΠ και τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Από 12/5/2016 χορηγείται από τον ΟΓΑ και πλέον από τον ΟΠΕΚΑ, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων 360€.

Το επίδομα δίνεται στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον όμως πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από 360€. Αν η σύνταξη αυτή ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα των 360€, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα.

γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος, ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες (ή μειωμένο λόγω σύνταξης εξωτερικού ή προνοιακής παροχής εντός Ελλάδας όπως προαναφέρθηκε) για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής. Το ποσό μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα.

ε. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320€ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640€.

στ. Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.

ζ. Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης,εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή (360€).

Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.

Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

Το επίδομα ανεργίας. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

Συμμετοχή πολιτών της Ε.Ε. στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές – εγγραφές έως 28/02/2019

Ανακοίνωσή 20/2019

Συμμετοχή πολιτών της Ε.Ε. στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές – εγγραφές έως 28/02/2019

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις προσεχείς εκλογές  για την ανάδειξη των Τοπικών αλλά και Περιφερειακών Αρχών, ψηφίζουν και οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των Δήμων.

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα, ας προσέλθουν στο Δημοτολόγιο στον Δήμο που κατοικούν,

προκειμένου να δηλώσουν την διεύθυνση κατοικίας τους, και να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, προκειμένου να ψηφίσουν, εάν το επιθυμούν, έως 28/02/2019.

Ποιες είναι οι 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.

Αιτήσεις μεταδημοτεύσεων Ελλήνων κατοίκων έως 28/02/2019

Ανακοίνωσή 19/2019

Αιτήσεις μεταδημοτεύσεων Ελλήνων κατοίκων έως 28/02/2019

Περί μεταδημοτεύσεως « ο ενήλικος ή ο έγγαμος μπορεί με αίτησή του να γίνει Δημότης σε όποιο Δήμο ή κοινότητα έχει αποκτήσει κατοικία πριν από μία διετία τουλάχιστον…»

Η προθεσμία αιτήσεων μεταδημοτεύσεων των κατοίκων  λήγει την 28/02/2019.

Δικαιολογητικά:

Αίτηση του ενδιαφερομένου

Ταυτότητα

Αποδεικτικά μόνιμης κατοικίας κατά την τελευταία διετία: Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ. των δύο τελευταίων ετών και πρόσφατος λογαριασμός (ΔΕΗ η ΟΤΕ η ΕΥΔΑΠ),

ή Ε1 των δύο τελευταίων ετών (αν υποβάλει δήλωση σε επαγγελματική διεύθυνση) και πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ) για το διάστημα της τελευταίας διετίας (5-6 λογαριασμούς) και Υπεύθυνη δήλωση.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα αναζητά η υπηρεσία αυτεπαγγέλτως.

Προσοχή:

Δεν απαιτείται η απόδειξη διετίας μονίμου κατοικίας του ενήλικου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική του δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.

Μετατίθεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020 η εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μέσω Πανελλαδικών

Ανακοίνωσή 18/2019

Μετατίθεται το 2020 η εισαγωγή στις ΑΕΝ μέσω Πανελλαδικών

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή, η ρύθμιση προβλέπει η μετάθεση για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 (αντί από 2019 – 2020, που προβλέπεται) η εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) μόνο μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.

 Συγκεκριμένα με τροπολογία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις και επανακαθορίζονται θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των μαθητών των ημερήσιων και των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και  προσδιορίζονται τα διαστήματα, κατά τα οποία χορηγείται, πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών, το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (Κ.Ε.Π.), στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων των ημερήσιων και των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (τριετούς και τετραετούς διάρκειας), του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), οι οποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής για την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας.

Επίσης μετατίθεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 (αντί από 2019 – 2020, που προβλέπεται) η εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) μόνο μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.