Μειώσεις των δημοτικών τελών σε τρίτεκνους στον Δήμο Τεμπών

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο62/2018

 

Αποτέλεσμα εικόνας για δημοσ τεμπων

Μειώσεις των δημοτικών τελών σε τρίτεκνους στον Δήμο Τεμπών

Μετά από πρόταση του δημάρχου Τεμπών κ. Κώστα Κολλάτου το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών σε συνεδρίαση αποφάσισε να επεκτείνει τις μειώσεις των Τελών Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας μετά τους πολυτέκνους, απόρους και ΑμεΑ και στους τρίτεκνους.

Την εισήγηση στο σώμα έκανε ο αντιδήμαρχος κ. Κώστας Τσεργάς.

Αναλυτικότερα αποφασίστηκε να προστεθεί στις κατηγορίες που θα δικαιούνται μειωμένο τέλος και η κατηγορία των Τριτέκνων ως εξής:

-Μείωση 50% στους Τρίτεκνους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, με την προϋπόθεση το ακίνητο να δηλώνεται ως πρώτη κατοικία (Φορολογική δήλωση).

Η οποιαδήποτε αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί θα έχει ισχύ από 1/1/2019.

Επίσης επισημαίνεται ότι:

Για τις κατηγορίες των πολυτέκνων και τριτέκνων προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται:

Τα τέκνα ηλικίας 18 ετών ή μέχρι 25 ετών αν αποδεδειγμένα σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

Τα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 67%, σύμφωνα με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής.

 Μείωση θα γίνεται αφού υποβληθεί σχετική αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

β) φωτοαντίγραφο απόδειξης της ΔΕΗ,

γ) φορολογική δήλωση τελευταίου έτους και

δ) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. τελευταίου έτους δήλωσης.

Οι απαλλαγές θα εξετάζονται σε ετήσια βάση, γι’ αυτό το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να κατατίθεται στην αρχή κάθε έτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24953-50113.

 

ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

Christmas12122.gif

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Λάρισας

σας εύχεται

Καλά Χριστούγεννα

Ευτυχισμένο το 2019 με υγεία, αγάπη και ευτυχία.