Μειωμένο Εισιτήριο στους Τρίτεκνους, στο Θεσσαλικό Θέατρο.

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο19/2018

 Μειωμένο Εισιτήριο στους Τρίτεκνους, στο Θεσσαλικό Θέατρο Θεατρικό Έργο ‘ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ¨

Κατάλληλο και για εφήβους

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ.
Τη Δευτέρα 23 Απριλίου στις 6.30 μ.μ ο συγγραφέας θα δώσει ένα «masterclass» στο «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ» με θέμα: 
«Θεατρική γραφή και σύγχρονη πραγματικότητα»
Το masterclass είναι δωρεάν και θα υπάρχει μετάφραση από τα Γαλλικά.
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΈΧΡΙ 6 ΜΑΪΟΥ 
Τηλέφωνα Κρατήσεων:
Θεσσαλικό Θέατρο 2410621209
Χρήστος Δημητριάδης 6976977747

Σταματία Καγκελάρη 6950107134 (Βοηθός Σκηνοθέτη της Παράστασης)

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Πέμπτη 7μ.μ.
Παρασκευή 9μ.μ.
Σάββατο 9μ.μ.
Κυριακή 7μ.μ.
Τιμή Ομαδικού Εισιτηρίου: 5 ευρώ 
Για τους τρίτεκνους ισχύει τιμή εισιτήριου 5 ευρώ με την επίδειξη της κάρτας μέλους του συλλόγου.

Απαλλαγή – Μείωση Τέλους Καθαριότητας και φωτισμού σε Τρίτεκνους και Μονογονεϊκές Οικογένειες

αρχείο λήψηςΕνημερωτική Ανακοίνωση Νο18/2018

Απαλλαγή – Μείωση Τέλους Καθαριότητας και φωτισμού σε Τρίτεκνους και Μονογονεϊκές Οικογένειες

  1. Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ αριθ. 905/21-12-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε η απαλλαγή ή μείωση κατά 50% του τέλους καθαριότητας και φωτισμού στους τρίτεκνους και μονογονεικές οικογένειες ως κάτωθι :

Α.         Απαλλαγή με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000)€

Β.         Μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, σε τρίτεκνους, με οικογενειακό εισόδημα πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000 €) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000€).

  1. Προκειμένου να τύχετε των εκπτώσεων αυτών, πρέπει να υποβάλετε αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ ( Τέρμα Τυχερού) .
  2. Πληροφορίες :   ΔΕΥΑΛ αρμόδιος υπάλληλος κ. Μούλιας τηλέφωνο-2410-687148

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1)           Αίτηση ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση)

2)           Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου (φωτοαντίγραφο).

3)           Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4)           Βεβαίωση από το Σύλλογο Τριτέκνων

5)           Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, το όποιο θα προσκομίζεται απαραίτητα κάθε χρόνο. Διαφορετικά θα χάνεται το ευεργέτημα της απαλλαγής ή μείωσης των δημοτικών τελών

6)           Ε1 για εξακρίβωση πρώτης κατοικίας

7)           Δικαστική Απόφαση, από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.

8)           Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.

9)           Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής.

10)         Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύεται να ενημερώσει την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.