Επίδομα παιδιού: Γιατί δεν το έλαβαν όλοι οι δικαιούχοι

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο17/2018

Την Πέμπτη, 29 Μαρτίου, καταβλήθηκε η πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού, η οποία αφορούσε 727.265 οικογένειες, όμως, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, προέκυψαν απορίες και αρκετοί δικαιούχοι επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να βρουν απαντήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται πως:

Όπως παγίως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια με τον ΟΓΑ, τα ποσά πρώτου διμήνου Επιδόματος Παιδιού 2018 δόθηκαν μόνο για τέκνα που ήταν εξαρτώμενα σύμφωνα με το Α21 του 2017 και που αποδεδειγμένα συνεχίζουν να είναι εξαρτώμενα και το 2018.  Υπενθυμίζεται πως οι εν δυνάμει δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη αιτηθεί μέσω Α21 το επίδομα για φέτος. ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΝ το επίδομα όσοι δεν έλαβαν την πρώτη δόση για τεχνικού τύπου λόγους, όπως για παράδειγμα αναντιστοιχία ΑΜΚΑ – ΑΦΜ ή αδυναμία ηλεκτρονικής διασταύρωσης των σπουδών των εξαρτώμενων τέκνων σε οριακές ηλικιακά περιπτώσεις.

Αντίθετα, με την υποβολή της νέου τύπου αίτησης Α21 προς το τέλος Απριλίου, θα διορθωθούν όλες οι τυχόν αρρυθμίες, οι δικαιούχοι θα δηλώσουν την υφιστάμενη κατάσταση των παιδιών τους και θα δικαιωθούν αναδρομικά από 1/1/2018 την παροχή.

Απαραίτητες φυσικά προϋποθέσεις είναι να υποβάλουν αίτηση Α21  και φορολογική δήλωση (για το εισόδημα 2017) εντός του 2018. Εξυπακούεται πως το εισόδημα του 2017 και η κατάσταση των εξαρτώμενων παιδιών το 2018 πρέπει να επιτρέπουν την χορήγηση του επιδόματος.

Στον οδηγό, εκτός από διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και τα τηλέφωνα στα οποία δίδονται πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού, από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.

1. Ποια ήταν η βάση υπολογισμού για την πρώτη δόση;  

Για τον υπολογισμό της πρώτης δόσης του Επιδόματος Παιδιού 2018 (δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος) και δεδομένου ότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμη οι φετινές φορολογικές δηλώσεις (εισόδημα 2017), αλλά ούτε και αίτηση Α21, το επίδομα δόθηκε με βάση την φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε πέρυσι (εισόδημα 2016) και τα περσινά Α21. Στις επόμενες δόσεις και αφού υποβληθούν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2017, θα ακολουθήσει επανυπολογισμός.

2. Σε τι χρονικό διάστημα αντιστοιχεί το ποσό που δόθηκε τώρα;

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο το Επίδομα Παιδιού θα δίδεται πλέον σε 6 δόσεις, δηλαδή κάθε δίμηνο και όχι κάθε τρίμηνο, για την διευκόλυνση του οικογενειακού προγραμματισμού. Συνεπώς η πρώτη δόση που πληρώθηκε ήδη αντιστοιχεί στο πρώτο δίμηνο του 2018, δηλαδή σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο και όχι στο πρώτο 3μηνο. Επίσης δόθηκε το 100% του πρώτου 2μήνου και όχι το 50% του πρώτου τριμήνου ως προκαταβολή.

3. Δεν πήρα την πρώτη δόση, αν και φαίνεται πως το δικαιούμαι με βάση το εισόδημα του 2017. Πρέπει να κάνω κάτι;

Το δεύτερο 15ήμερο του Απριλίου, όταν θα είναι διαθέσιμη η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού θα πρέπει να υποβάλλετε εκεί τη νέου τύπου αίτηση Α21, αφού πρώτα φροντίσετε να υποβάλλετε έγκαιρα την φορολογική σας δήλωση (έντυπο Ε1) στην ΑΑΔΕ, ώστε η πρόωρη εκκαθάρισή της να σας δικαιώσει αναδρομικά για το Επίδομα Παιδιού. Προσοχή, δεν χάνετε το Επίδομα. Θα το δικαιωθείτε αναδρομικά από τον περασμένο Ιανουάριο εφόσον το εισόδημα του 2017 είναι εντός του νομοθετικού πλαισίου.

4. Δεν πήρα το ποσό που υπολόγιζα στην πρώτη δόση. Τι έχει συμβεί;

Για την πρώτη πληρωμή που ολοκληρώθηκε 29-3-2018, λήφθηκε υπόψη η κατάσταση σπουδών των εξαρτώμενων τέκνων και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του έτους 2016, βάσει των αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Όπως παγίως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια με  τον ΟΓΑ, τα ποσά πρώτου διμήνου Επιδόματος Παιδιού 2018 δόθηκαν μόνο για εξαρτώμενα τέκνα του 2017, τα οποία αποδεδειγμένα είναι εξαρτώμενα και το 2018. Σε κάθε περίπτωση δεν χάνετε το επίδομα εφόσον έχετε τις προϋποθέσεις σύμφωνα  με  νόμο και θα το λάβετε αναδρομικά.

Συνεπώς, μετά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την νέου τύπου αίτηση Α21 θα πρέπει να ρυθμιστούν περιπτώσεις οριακές όπως οι ακόλουθες:

  1. Παιδιά που το 2017 ήταν 18 ετών (έτος γέννησης 1999) και εντός του 2018 γίνονται 19 ετών, τα οποία ενώ πέτυχαν στις περσινές Πανελλαδικές εξετάσεις ΔΕΝ δηλώθηκαν μετά τον περασμένο Αύγουστο ότι σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Δηλαδή οι γονείς δεν υπέβαλλαν τροποποιητική δήλωση Α21 μετά τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών και ενώ τα παιδιά είναι φέτος πρωτοετείς φοιτητές φαίνονται δηλωμένα ως παιδιά Λυκείου. Με την υποβολή του φετινού Α21 πρέπει να καταχωρηθεί η ακαδημαική τους ταυτότητα ώστε να λάβουν αναδρομικά το ποσό για όλο το 2018.
  2. Παιδιά άνω των 18 ετών, τα οποία το έτος 2017 δηλώθηκαν ότι σπουδάζουν σε ΙΕΚ (Δημόσια ή ιδιωτικά). Μέσω της υποβολής του φετινού Α21 θα δηλωθούν όσα παιδιά συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ΙΕΚ και το έτος 2018, ώστε μετά από την διασταύρωση των στοιχείων τους να πιστοποιηθεί η φοίτησή τους και να δικαιωθούν αναδρομικά το επίδομα.
  3. Παιδιά που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, δηλαδή το 2017 ήταν 22 ή 23 ετών, το 2018 γίνονται αντίστοιχα 23 ή 24 ετών και για το έτος 2017 δηλώθηκε ότι σπουδάζουν σε ΑΕΙ –ΤΕΙ. Με την υποβολή του φετινού Α21 πρέπει να γίνει ταυτοποίηση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ηλεκτρονικά ή με προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών.

Εκτός από αυτές τις οριακές περιπτώσεις, η έναρξη υποβολής Α21 για το 2018 με την νέα ηλεκτρονική διαδικασία θα λύσει και άλλες αρρυθμίες όπως περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψε αναντιστοιχία δηλούμενου ΑΦΜ και ΑΜΚΑ στο ίδιο πρόσωπο δικαιούχου.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα υποβάλουν αίτηση Α21 έτους 2018, μετά την οριστική  υποβολή του εντύπου Ε1 (φορολογική δήλωση), δηλώνοντας κάθε εξαρτώμενο τέκνο για το οποίο θα δικαιούνται επίδομα παιδιού και εφόσον κριθούν δικαιούχοι θα τους καταβληθούν αναδρομικά, τα δικαιούμενα ποσά.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ

Ταχ.Δ/νση  : Πατησίων 30, ΤΚ 10170 – ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο     : 2131519502

Διανομή Τροφίμων και Λαμπάδων Εν Όψει Αγίων Ημερών του Πάσχα

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο16/2018

29942998_978794685607517_2027291162_o

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος  στα πλαίσια των δράσεων αλληλεγγύης  και εν όψει των εορτών του Πάσχα καταβάλαμε μια σημαντική προσπάθεια, ώστε να στηρίξουμε τις ευπαθείς τρίτεκνες οικογένειες, διανέμοντας τρόφιμα και λαμπάδες. Η προσπάθεια αυτή, εν όψει των Αγίων ημερών του Πάσχα, έχει τη συμβολική της αξία, αλλά και την ουσιαστική.

Τα τρόφιμα συγκεντρώθηκαν  από δωρεές φορέων, επιχειρήσεων αλλά και με αγορά από ιδίους πόρους του Συλλόγου και διανεμήθηκαν σε εκατόν είκοσι έξι  (126) οικονομικά ευπαθή τρίτεκνες οικογένειες με κατακεφαλήν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ λαμπάδες σε όλα τα ενήμερα μέλη μας. Ευχαριστούμαι όσους προσέφεραν ανιδιοτελώς, όλα τα είδη που παραλάβαμε και ιδιαιτέρως τον αντιδήμαρχο Δεληγιάννη Δημήτριο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων καθώς στήριξε για ακόμη μια φορά τις δράσεις του συλλόγου μας.

ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο15/2018

Όσοι κέρδισαν σπορόφυτα στην κοπή της πίτας και επιθυμούν να τα παραλάβουν από τον σύλλογο, παρακαλώ να προσκομίσουν τα καρτελάκια τους στο σύλλογο μέχρι 19 Απριλίου ή να τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο 6978220046.

Η Παράδοση θα γίνει με νεώτερη ενημέρωση μετά τις 20 Απριλίου.

Χορήγηση Μεταχειρισμένων Ειδών Ένδυσης -Υπόδησης στο Χαμόγελο του Παιδιού και στην Αρχιεπισκοπή της Αλβανίας

IMG_20180322_140245

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟ7/2018

 

Στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού του συλλόγου (κοινωνικών δράσεων) ο Σύλλογος Τρίτεκνων Νομού Λάρισας, διέθεσε μεταχειρισμένα είδη ένδυσης – υπόδησης, οκτώ (8) κιβώτια στο χαμόγελο του Παιδιού και έξι (6) κιβώτια στην Αρχιεπισκοπή της Αλβανίας.

Η υπεύθυνη του γραφείου του συλλόγου Αποστολοπούλου Δήμητρα τα μέλη του ΔΣ και εθελόντριες ανέλαβαν την συγκέντρωση και διάθεση των ειδών ρουχισμού για να στηρίξουν τους συνανθρώπους μας οι οποίοι τα έχουν ανάγκη.

Τα είδη συγκεντρώθηκαν από τις προσφορές των φίλων και μελών του Συλλόγου Τρίτεκνων Νομού Λάρισας που για μία ακόμα φορά δίνουν ένα παράδειγμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αγάπης.

 

Οι Τρίτεκνοι Λάρισας στην Πλατεία Συντάγματος και Μέγαρο Μαξίμου για Διαμαρτυρία

LARISA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟ6/2018

Το δελτίο τύπου του Συλλόγου Τρίτεκνων Νομού Λάρισας για την Πανελλαδική συγκέντρωση – διαμαρτυρία για τα προβλήματα των Τρίτεκνων στην Πλατεία Συντάγματος.

Με ευρύτατη συμμετοχή του κόσμου, και των συλλόγων από όλη την Ελλάδα, με παλμό αλλά και σε κλίμα ήρεμο, χωρίς ακρότητες και κραυγές, πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:30 στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα η μεγάλη συγκέντρωση – διαμαρτυρία που οργάνωσε η Ομοσπονδίας Πολυτέκνων με τρία τέκνα (ΟΠΟΤΤΕ), για τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η περικοπή των επιδομάτων στην τρίτεκνη οικογένεια και όχι μόνον.

Με αξιοπρέπεια, αλλά και σθεναρότητα, πολίτες από όλες τις γωνιές της Ελλάδος (Αττική, Θεσσαλονίκη, Μαγνησία, Κρήτη, Κοζάνη, Αχαΐα, Χαλκιδική κ.λπ.) ένωσαν τις φωνές τους με κεντρικό σύνθημα «Εξομοίωση και όχι εξαθλίωση-STOP στα ψέματα» και απαίτησαν από την κυβέρνηση να σκύψει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα πάνω στα αδιέξοδα που προκαλούν στην τρίτεκνη οικογένεια, οι συνεχόμενες περικοπές επιδομάτων, μισθών, φόρων κ.λπ., αλλά και η αθέτηση των υποσχέσεών της για λήψη μέτρων οικονομικής ανακούφισης των αδικημένων οικογενειών και εξομοίωση με τους πολύτεκνους.

Ο σύλλογος Τρίτεκνων Νομού Λάρισας συμμετείχε στη διαμαρτυρία αυτή όπου αρχικά πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και κατόπιν ώρα 12:30 κατευθυνθήκαμε προς το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να παραδώσουμε ψήφισμα και να αιτηθούμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, παρά το γεγονός ότι πληροφορηθήκαμε πως ο Πρωθυπουργός απουσιάζει λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Όταν φτάσαμε αντικρίσαμε δυνάμεις της αστυνομίας είχαν κλείσει με κλούβες τον δρόμο όπου και παραμείναμε φωνάζοντας συνθήματα έως ότου επιστρέψει η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας από την συνάντηση που είχε με τον κ. Ηλία Γεωργαντά, διευθυντή του γραφείου του υπουργού Επικρατείας, Χριστόφορου Βερναρδάκη, στον οποίο επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά μας, με πρώτο την εξομοίωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους.

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργαντάς δεσμεύτηκε να απαντήσει εντός δέκα ημερών για το εάν ο πρωθυπουργός θα μας δεχθεί στο γραφείο του.

Τα αιτήματα που δόθηκαν μεταξύ άλλων ήταν:

Η κυβέρνηση, παρότι αναγνώρισε πρόσφατα ότι οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης μας αδικούν, υποσχόμενη διορθωτικές κινήσεις, δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα. Μάλιστα, η Διακομματική Επιτροπή για το Δημογραφικό δεν έχει ακόμα συντάξει το πόρισμά της, δύο μήνες μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που επέφερε αλλαγές στα οικογενειακά επιδόματα και τη δέσμευση της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώς Φωτίου, ότι θα αντιμετωπιστούν οι όποιες αδικίες με αντισταθμιστικά μέτρα.

Επίσης αιτήθηκαν, η ψήφιση μέτρων στήριξης νέων ζευγαριών και της μητρότητας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, το οποίο συνδέεται με την έξαρση της υπογεννητικότητας, καθώς την εξαετία 2011-2017 σημειώθηκε η υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων κατά περίπου 150.000.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις όσον αφορά προσλήψεις (ΑΣΕΠ κ.λπ.) και στα μεταφορικά μέσα,

Σίτιση και στέγαση (και όχι μετεγγραφές) των φοιτητών.

Ακολουθεί Φωτογραφικό Υλικό πηγή newsbeast.GR και zougla.gr

 

 

IMG_2033 ΑΘΗΝΑ

IMG_2032 AUHNA 1

imageIMG_2052

29386915_1995604610679259_7869042627927080960_n

Πρόσκληση για συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης

 

Δελτίο Τύπου Νο5/2018

Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Νομού Λάρισας, στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων του και ενόψει της εορτής του Πάσχα, καλεί τα μέλη  και τους φίλους των τρίτεκνων οικογενειών να συνδράμουν στη συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων και χρημάτων τα οποία θα διατεθούν  σε κατοίκους της πόλης μας με σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Επίσης θα συγκεντρωθούν φάρμακα τα οποία θα διατεθούν για το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Λάρισας.

Η συγκέντρωση θα γίνεται στα γραφεία του συλλόγου μέχρι 29 Μαρτίου 2018

Το γραφείο του συλλόγου λειτουργεί στην Μ. Αλεξάνδρου 16Α 1ος όροφος απέναντι από την Στρατολογία.

Οι μέρες λειτουργίας είναι:

ΔΕΥΤΕΡΑ –ΤΕΤΑΡΤΗ:                          ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 18:00-20:00

ΠΕΜΠΤΗ:                                                                   ΠΡΩΙ             : 12:00-14:00

Η (ΔΙΑΖ) ΜΕ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΌ ΡΑΝΤΕΒΟΎ

ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 
Δημήτριος Γκόβαρης Μπουλούμπασης Δημήτρης

Επικοινωνία με τον Σύλλογο

Ενημερωτική Ανακοίνωση Νο14/2018

H Κυρία η οποία τηλεφώνησε στις 16/3/2018  με απόκρυψη και χρειαζόταν  τη βοήθεια του συλλόγου, παρακαλώ να επικοινωνήσει  χωρίς απόκρυψη για να μπορέσουμε να έχουμε επαφή.