Monthly Archives: Δεκέμβριος 2017

Ωράριο Γραφείου Ιανουαρίου 2018

ΕΥΧΕΣ

Ωράριο Γραφείου Ιανουαρίου 2018

 

ΔΕΥΤΕΡΑ                                 ΑΠΟΓΕΥΜΑ:  18:00-20:00

ΤΕΤΑΡΤΗ                                 ΑΠΟΓΕΥΜΑ:  18:00-20:00

ΠΕΜΠΤΗ                                  ΠΡΩΙ:              12:00-14:00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6978220046

 

Απαλλαγή – Μείωση Δημοτικών τελών σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δήμου Λαρισαίων

201712212013371964-1200x676 monos

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Χριστουγεννιάτικο δώρο αποτέλεσε η πρόταση του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Απόστολου Καλογιάννη, σχετικά με τη μείωση, από τον καινούριο χρόνο, των δημοτικών τελών, στις ευπαθείς τρίτεκνες οικογένειες  του Δήμου μας, τα οποία καταβάλλονταν μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ. Η πρόταση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτή την 21 Δεκεμβρίου 2017 με την υπ αριθμ 905 Απόφαση και το υπ αριθμ 43/2017 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων.

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα όλα μέλη του συλλόγου μας, ευχαριστούν τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, για την απόφαση αυτή, η οποία ανακουφίζει οικονομικά την ευπαθή τρίτεκνη  οικογένεια.  Βέβαια δεν σώζει τον οικονομικό της προϋπολογισμό, αλλά αποτελεί  μια ανάσα, μέσα στην παρατεταμένη ύφεση, την μακροχρόνια λιτότητα και την  οικονομική αφαίμαξη των τελευταίων ετών, που βάλλουν συνεχώς την τρίτεκνη οικογένεια. Ενέργειες τέτοιας κοινωνικής ευαισθησίας, επ’ ωφελεία  της ευπαθούς τρίτεκνης οικογένειας, συμβάλουν ταυτόχρονα και στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της χώρα μας,  το οποίο λειτουργεί ως ωρολογιακή βόμβα για το ίδιο το Έθνος μας.

Ελπίζοντες ότι σε παρόμοιες ενέργειες θα προβούν και οι άλλοι Δήμοι του Νομού μας, ευχόμαστε σε όλους :

«Χρόνια Πολλά !

Καλά Χριστούγεννα !

Υγεία, Ειρήνη και Κοινωνική Αλληλεγγύη !

Ευλογημένο και εποικοδομητικό  το Νέο Έτος!

 

Ο Πρόεδρος και το

Διοικητικό Συμβούλιο

 

αρχείο λήψης oloi

Ακολουθεί η απόφαση και τα Δικαιολογητικά 

Σύμφωνα με  τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 619/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μείωση Δημοτικών τελών σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Αποφασίστηκαν ως εξής:

Α. Μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες (20.000 €) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000€) και

Β. Επέκταση της απαλλαγής ή μείωσης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού στους τρίτεκνους, στις μονογονεικές οικογένειες έτσι όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ως κατωτέρω:

 1. Απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού σε τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000€) ευρώ.

Μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, σε τρίτεκνους, με οικογενειακό εισόδημα πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000 €) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000€)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου (φωτοαντίγραφο).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Βεβαίωση από το Σύλλογο Τριτέκνων (προαιρετικά)
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, το όποιο θα προσκομίζεται απαραίτητα κάθε χρόνο. Διαφορετικά θα χάνεται το ευεργέτημα της απαλλαγής ή μείωσης των δημοτικών τελών
 6. Ε1 για εξακρίβωση πρώτης κατοικίας
 7. Δικαστική Απόφαση, από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.
 8. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.
 9. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύεται να ενημερώσει την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.
 11. Μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, σε μονογονεϊκές οικογένειες, με εισόδημα γονέα κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000 €) ευρώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου (φωτοαντίγραφο).
 3. Η προσκόμιση οποιοδήποτε διοικητικού ή δικαστικού εγγράφου αποδεικτικού μονογονεϊκότητας
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος το όποιο θα προσκομίζεται απαραίτητα κάθε χρόνο. Διαφορετικά θα χάνεται το ευεργέτημα της μείωσης των δημοτικών τελών
 5. Ε1 για εξακρίβωση πρώτης κατοικίας
 6. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένει.
 7. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος είναι μισθωτής.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύεται να ενημερώσει την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω μειώσεις, καθώς και οι μειώσεις και απαλλαγές που αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 619/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 202 του Ν.3463/2006, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, δεν έχουν αναδρομική ισχύ και ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί να λαμβάνει μία εξ αυτών για την κύρια κατοικία του, με την προϋπόθεση ότι κάθε χρόνο θα προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει ότι εξακολουθεί να υπάρχει η ιδιότητα βάσει της οποίας δικαιώθηκε απαλλαγής ή μείωσης του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού.

Κατά τα λοιπά η με αριθμ. 619/2014 Α.Δ.Σ. παραμένει ως έχει.

Διανομή Τροφίμων Εν Όψει Αγίων Ημερών Χριστουγέννων

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος καταβάλαμε μια σημαντική προσπάθεια, ώστε να στηρίξουμε τις ευπαθείς τρίτεκνες οικογένειες, διανέμοντας τρόφιμα. Η προσπάθεια αυτή, εν όψει των Αγίων ημερών των Χριστουγέννων, έχει τη συμβολική της αξία, αλλά και την ουσιαστική.

Τα τρόφιμα συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών, αλλά και με αγορά από ιδίους πόρους του Συλλόγου και διανεμήθηκαν σε ενενήντα (90) οικονομικά ευπαθή τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τρία παιδιά προκειμένου να προσφέρει χαρά και ανακούφιση, ώστε να συμβάλλει στην δημιουργία εορταστικού κλίματος με πνεύμα αλληλεγγύης.

Ευχαριστούμαι τον διευθυντή του super marker the Mart (4ο χλμ Λάρισας – Φαρσάλων, Νίκαια 41500) κ. Σακούτα Γρηγόριο  για τις τρεις (3)  δωροεπιταγές συνολικού ποσού ογδόντα (80) ευρώ, με τις οποίες αγοράστηκαν είδη τροφίμων, τον φούρνο Οικονόμου Ιωάννης Π. (Ιωαννίνων 144, Λάρισα) για την χορηγία εβδομήντα οκτώ (78) μελομακάρονα – κουραμπιέδες  και ιδιαιτέρως τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής  του Δήμου Λαρισαίων  κ. Δημήτρη Δεληγιάννη για την  συνεισφορά του  στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να βοηθήσουμε την ευπαθή τρίτεκνη οικογένεια   συνεχιζόμενης της οικονομικής κρίσης.

Ευχόμαστε σε όλους σας καλές γιορτές Καλά Χριστούγεννα, Καλή χρονιά και ευελπιστούμε,  να φτάσει κάποτε η στιγμή που όλοι εμείς οι εθελοντές οι οποίοι στηρίζουμε αυτές τις φιλανθρωπικές δράσεις, να μην έχουμε λόγο ύπαρξης γιατί δεν θα υπάρχουν δίπλα άνθρωποι που θα χρειάζονται την υλική βοήθεια μας.

Έκτακτο Επίδομα Νεανικής Αλληλεγγύης

Αιτήσεις ως την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 23:59

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει ότι για την καταβολή του Έκτακτου Επιδόματος Νεανικής Αλληλεγγύης:

Οι άνεργοι 18-24 ετών που την 31η Οκτωβρίου 2017 ήταν μη επιδοτούμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και οι οποίοι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι και μη επιδοτούμενοι, θα πρέπει να δηλώσουν ως την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 23:59, τα στοιχεία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα, στην οποία έχουν ατομικό λογαριασμό ή είναι δικαιούχοι σε κοινό λογαριασμό, πατώντας εδώ.

Τα στοιχεία εισάγονται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν βλέπουν στην καρτέλα τους στο σύστημα, την επιλογή «Επικαιροποίηση Στοιχείων», ενώ έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ της περιοχής τους.

http://www.oaed.gr/-/ epikairopoiese-stoicheion- engegrammenon-anergon

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ν.Δ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 

Συνάντηση  πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ν.Δ με  Ζωή Ράπτη,  Μαρία Συρεγγέλα,   Δόμνα Μιχαηλίδου, Γιάννης Βρούτσης και  Θεόδωρος Κόλλιας από τον πρόεδρο της ΟΠΟΤΤΕ και μέλη του ΔΣ,  προκειμένου να ζητήσουν την στήριξη τους,  για όλα τα θέματα πού απασχολούν τις πολύπαθες τρίτεκνες οικογένειες, μετά και την πρόσφατη τιμωρία μας, ΜΕ το κόψιμο του δημογραφικού – τριτεκνικού επιδόματος.
  Επιμένουμε να διεκδικούμε:
-Εξομοίωση των τρίτεκνων με τους άλλους πολύτεκνους
-Θεσμικά, φορολογικά  και οικονομικά κίνητρα για να γίνουν περισσότερες οι τρίτεκνες-πολύτεκνες οικογένειες στον τόπο μας.
-Αλλαγή των μέτρων που εξαγγέλθηκαν ώστε να μην τιμωρούνται με μειώσεις αλλά να ενισχυθούν οι τρίτεκνες -πολύτεκνες οικογένειες.
-Να επανέλθει το τριτεκνικό-πολυτεκνικό επίδομα που ισχύει εδώ και δεκαετίες.
-Να θεσμοθετηθούν εκπτώσεις και για τους τρίτεκνους στα Μ.Μ.Μ.

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου καταβάλλεται η τέταρτη δόση για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Οικογενειακά επιδόματα 2017: Πότε καταβάλλεται η δ΄ δόση

Την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου, καταβάλλονται από τον ΟΓΑ τα οικογενειακά επιδόματα δ’ τριμήνου 2017. Στην πληρωμή εντάσσονται όλοι οι δικαιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση Α21, μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου και οι αιτήσεις τους έχουν ελεγχθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «τα χρονικά περιθώρια για υποβολή αίτησης Α21 που να αφορά το έτος 2017, εξαντλούνται. Ο ΟΓΑ υπενθυμίζει πως οι δικαιούχοι μπορούν για το 2017 να υποβάλουν αιτήσεις Α21 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (σύστημα taxis), μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2018. Η επικείμενη πληρωμή συνιστά τη μεγαλύτερη 4η δόση τόσο σε πλήθος δικαιούχων, όσο και σε ύψος δαπάνης που έχει καταβληθεί από το 2013, όταν άρχισε η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, σύμφωνα με τους νόμους 4093/2012 και 4141/2013».

Ειδικότερα, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τρίτεκνων-πολύτεκνων οικογενειών θα εισπράξουν, στο πλαίσιο της πληρωμής 4ου τριμήνου, 769.856 οικογένειες δικαιούχων έναντι 745.911, το 4ο τρίμηνο του 2016. Συνολικά, η δαπάνη ανέρχεται στα 178.376.555 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία πληρώνονται και εκκρεμείς αιτήσεις παλαιότερων ετών. Ο Οργανισμός έχει ήδη εκκαθαρίσει και συνολικά πληρώσει εφέτος περισσότερες από 78.486 εκκρεμείς αιτήσεις. Πρόκειται για αιτήσεις, κυρίως, του 2016 και του 2015, αλλά και λίγες παλαιότερες, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αυτά που είχαν προσκομίσει ήταν ελλιπή.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι υπηρεσίες εργάζονται εντατικά, οι έλεγχοι και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις συνεχίζονται, οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την ανάγκη προσκόμισης τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών, ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων ταυτόχρονα με την επεξεργασία των Α21 που υποβλήθηκαν, μετά την 28η Νοεμβρίου 2017 και θα υποβάλλονται, μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου. Για όσες αιτήσεις συνεχίζεται ο έλεγχος, λόγω και ελλιπών δικαιολογητικών και για όσες υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν, από την 28η Νοεμβρίου 2017 και μετά, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με τη δόση του Α’ τριμήνου 2018.

Ο ΟΓΑ θα ειδοποιήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όσους πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, αλλά, ταυτόχρονα, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του (www.oga.gr, πεδίο «Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων»), προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ κα. ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΚΑΡΕΛΛΑ

Μετά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συλλόγων τριτέκνων από όλη την Ελλάδα μαζί με την ΟΠΟΤΤΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος, επιτροπή από τους συλλόγους και την Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. συναντήθηκε με την υπουργό κα. Φωτίου και τον Γ. Γραμματέα κ. Καρέλλα.
Στην συνάντηση αναφερθήκαμε στην απαράδεκτη απαξιώσει των τρίτεκνων οικογενειών με την κατάργηση του επιδόματος τριτεκνίας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως στην Εθνική ανάγκη για αντιμετώπιση του Δημογραφικού Προβλήματος της Ελλάδας, η κυβερνητική πρωτοβουλία είναι, νομοθέτηση της μείωσης των επιδομάτων σε πολυμελείς οικογένειες.
Αδυνατούμε να καταλάβουμε πως με 40% !!! αύξηση των χρημάτων για τα κοινωνικά επιδόματα, υπάρχουν χιλιάδες πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες που χάνουν από λίγα ως εκατοντάδες ευρώ ετησίως, από αυτά που έπαιρναν.
Ø Επιμένουμε να διεκδικούμε:
-Εξομοίωση των τρίτεκνων με τους  πολύτεκνους.
-Θεσμικά, φορολογικά και οικονομικά κίνητρα για να γίνουν περισσότερες οι τρίτεκνες-πολύτεκνες οικογένειες στον τόπο μας.
-Αλλαγή των μέτρων που εξαγγέλθηκαν ώστε να μην τιμωρούνται με μειώσεις αλλά να ενισχυθούν οι τρίτεκνες -πολύτεκνες οικογένειες.
-Να επανέλθει το τριτεκνικό-πολυτεκνικό επίδομα που ισχύει εδώ και δεκαετίες.
-Να θεσμοθετηθούν εκπτώσεις και για τους τρίτεκνους στα Μ.Μ.Μ.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΤΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Ο Σύλλογος μας, καθώς και Σύλλογοι Τριτέκνων από όλη τη Ελλάδα με συντονισμό της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) παραβρέθηκε την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε,  στην πλατεία Κλαυθμώνος,  με αφορμή την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2018, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση.
 

Συγκέντρωση Τροφίμων Χριστούγεννα 2017

O σύλλογος Τρίτεκνων Νομού Λάρισας, εν όψει των Αγίων ημερών των Χριστουγέννων και στα πλαίσια των κοινωνικών του δράσεων, καλεί τα μέλη  και τους φίλους του να συνδράμουν στη συγκέντρωση χρημάτων και τροφίμων τα οποία θα διατεθούν για τη  στήριξη των οικονομικά  ευπαθή τρίτεκνων  οικογενειών.

Η συγκέντρωση θα γίνεται ώρες γραφείων από 12/12/2017 έως 18/12/2017.

Το γραφείο του συλλόγου λειτουργεί στη Μ. Αλεξάνδρου 16Α 1ος όροφος απέναντι από την Στρατολογία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : Μπουλούμπασης   Δημήτριος   6978220046

Οι μέρες λειτουργίας είναι:

ΔΕΥΤΕΡΑ:                     ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 18:00-20:00

ΠΕΜΠΤΗ:               ΠΡΩΙ                 : 10:00-12:00

ΥΓ. Παρακαλούνται θερμά όσα μέλη ή φίλοι  έχουν γνωριμίες με επιχειρηματίες του νομού μας ή και πανελλαδικά,  και επιθυμούν να μεσολαβήσουν, έτσι ώστε  να συνδράμουν στην προσπάθεια μας αυτή .