Monthly Archives: Οκτώβριος 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΚΩΣΤΑΝΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
 Το Δ.Σ της Ο.Π.Ο.Τ.ΤΕ. συναντήθηκε με το σύμβουλο του υπουργού Παιδείας κ. Κωνσταντάτο την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 για θέματα που αφορούν τους τρίτεκνους.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Αχλαδιανάκης ενημέρωσε για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι πολυμελής οικογένειες με τρία παιδιά και το κύριο αίτημα που τέθηκε ήταν η εξομοίωση με τις άλλες πολύτεκνες οικογένειες καθώς και η υιοθέτηση πολιτικών για τη στήριξη της οικογένειας σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης για την ουσιαστική αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
Την ενημέρωση για τα ειδικά θέματα του υπουργείου που απασχολούν τις τρίτεκνες οικογένειες ανέπτυξε ο κ. Κοντός Δημήτρης όπως για  τις μεταθέσεις και αποσπάσεις τρίτεκνων εκπαιδευτικών, τις προσλήψεις στους αναπληρωτές και την εφαρμογή του νόμου για το ποσοστό που καταστρατηγείται  , τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, και τις ειδικότητες για την προτεραιότητα στα προνήπια τρίτεκνων οικογενειών στα νηπιαγωγεία  άλλα και την σίτιση και στέγαση των φοιτητών.
Από την πλευρά του ο κ. Κωνσταντάτος είπε πως θα τα μεταφέρει στον Υπουργό και συμφώνησε σε πολλά από τις προτάσεις που έγιναν.
Συναποφασίστηκε να υπάρξει νέα συνάντηση στις 30 Οκτωβρίου και να δοθούν απαντήσεις και λύσεις στα ζητήματα που τέθηκαν. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο πρόεδρος της Ο.Π.Ο.Τ.ΤΕ. κ. Μανώλης Αχλαδιανάκης είχε συνάντηση με την πρόεδρο της διακομματικής επιτροπής της βουλής για το δημογραφικό κας Σία Αναγνωστοπούλου  στο Ηράκλειο, στα πλαίσια της ημερίδας για το δημογραφικό, πού οργανώθηκε από την περιφέρεια Κρήτης.
Για μια ακόμη φορά τονίστηκε η αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τις πολυμελείς οικογένειες από τρία παιδιά και άνω. Ζητήσαμε εφαρμογή του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής του 1993 επικαιροποιημένο στις σημερινές ανάγκες με πρώτη προτεραιότητα στην εξομοίωση και ένταξη των τριτέκνων επιτέλους στην οικογένεια των πολυτέκνων.

Η Ένωση κεντρώων κατέθεσε σήμερα τροπολογία πλήρως εναρμονισμένη με τα αιτήματα της Ομοσπονδίας τριτέκνων

 

H Ένωση κεντρώων κατέθεσε σήμερα τροπολογία πλήρως εναρμονισμένη με τα αιτήματα της Ομοσπονδίας τριτέκνων, που φιλοδοξεί να δώσει οριστική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για πολλά χρόνια οι τρίτεκνοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, «Η Ένωση Κεντρώων που βρίσκεται κοντά στους πολίτες, όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις σκύβει πάνω στα προβλήματα των πολιτών, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις».

Διαβάστε αναλυτικά την τροπολογία: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 1910/1944»

Αιτιολογική Έκθεση

Προτείνεται, επειδή η ενίσχυση της δημογραφικής πολιτικής, όπως αυτή απεικονίζεται σε πληθώρα εισηγητικών εκθέσεων διαφόρων Νόμων (π.χ. Ν.3648/2008) εφαρμόζει την Συνταγματική επιταγή ενισχύσεως της οικογενείας και της δημογραφικής πολιτικής της Ελλάδος, όπως σαφώς ορίζεται:

(«Με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το καθεστώς των ειδικών κατηγοριών εισαγωγής στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ ρυθμίζεται από διάσπαρτες διατάξεις, ενώ κάποιες ειδικές κατηγορίες του ν.δ. 582/1970 έχουν καταστεί ανενεργές, εξαιτίας αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αυτές ως αντισυνταγματικές (καταγόμενοι από τη Βόρειο Ήπειρο, παραμεθόριες περιοχές, τέκνα στρατιωτικών) και λόγω της μακράς ειρηνικής περιόδου (τέκνα ή αδελφοί αναπήρων, θυμάτων πολέμου, Εθν. Αντίστασης και ειρηνικής περιόδου, τέκνα ευρισκομένων σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας).
Έτσι κατέστη πλέον απαραίτητη η συνολική ρύθμιση του θέματος, με βάση τα νέα δεδομένα: α. τη διαμόρφωση νέων δημογραφικών δεδομένων που καθιστούν αναγκαία την προστασία των τρίτεκνων οικογενειών από την Πολιτεία,

β. την κρίση ως κοινωνικά και ηθικά δίκαιης της πρόβλεψης αντίστοιχης ειδικής κατηγορίας για τα τέκνα των συμμετασχόντων στις πολεμικές επιχειρήσεις στη νήσο Κύπρο»), ρύθμιση η οποία ήδη έχει κριθεί Συνταγματική (ΣτΕ 307/2010 κ.ά.) δεδομένου του ότι το άρθρο 21 του Συντάγματος επιτάσσει την ομοιόμορφη προστασία της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας, αφού ορίζει στην παρ. 1 ότι «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους», πέραν του ότι στην παρ. 2 αναφέρει ότι «πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος» (αποφεύγοντας δηλαδή την επιδίωξη εντάξεώς μας στους πολύτεκνους αλλά αναγνωρίζοντας και για τους τρίτεκνους το δικαίωμα στην προστασία της οικογενείας, της μητρότητας, του γάμου, της παιδικής ηλικίας και της συντήρησης του Έθνους) αλλά και ότι στην παρ. 5, του άρ. 21 Συντ/τος, η οποία προστέθηκε με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 84) όπου προβλέπεται ότι «ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

Με την πιο πάνω διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, η θέσπιση της οποίας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας (βλ. Πρακτικά Βουλής επί του Συντάγματος, Συνεδρίαση ΟΘ΄/26-4-1975, σελ. 479, 486), προστατεύονται οι πολύτεκνες οικογένειες, μεταξύ των οποίων και εμείς πλέον, αλλά επίσης και οι ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου, οι χήρες και τα ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο και, περαιτέρω, παρέχεται μεν κατ` αρχήν υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων φροντίδας υπέρ κάθε μιας από αυτές τις κατηγορίες προσώπων, εξυπακούεται όμως παράλληλα ότι ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να πάρει μέτρα εναντίον ορισμένης από τις πιο πάνω κατηγορίας υπέρ άλλης ή να παραμερίσει ή να υποβαθμίσει κάποια από αυτές, χωρίς αποχρώντα λόγο. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η ανωτέρω συγκαταμέτρηση ΟΛΩΝ των παρόντων τριτέκνων, υπό μορφή μεταβατικής διατάξεως και, από του σημείου εκείνου και πλέον, την χορήγηση της ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ (πλέον) ιδιότητος βάσει των κριτηρίων του άρ. 1, παρ. 1.

ΑΡΘΡΟ 4
Θεωρούμε απαραίτητη επίσης, το νομική επίλυση του ζητήματος της αποβιώσεως ενός τέκνου. Και αυτό, επειδή υπέρ των πολυτέκνων υπάρχει το τεκμήριο της εφ’ όρου ζωής διατηρήσεως της πολυτεκνικής ιδιότητος, εάν έστω και για ένα λεπτό συμβίωσαν τα τέσσερα τέκνα. Αντιθέτως, εμείς τιμωρούμεθα και θα εξακολουθήσομε να τιμωρούμεθα βάσει της προτεινομένης διατάξεως, για την αποβίωση ενός τέκνου μας, γεγονός απαράδεκτο, επειδή, επιπλέον, στο άρθρο 14 της Συμβάσεως της Ρώμης ορίζεται ότι: «Η χρήσης των αναγνωριζομένων εν τη παρούσα Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως».

Περαιτέρω, στο άρθρο 8 παρ. 1 της εν λόγω συμβάσεως ορίζεται ότι: «Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του». Όπως έχει κριθεί (Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση F.Q.Zapata κατά Ισπανίας της 4ης Μαρτίου 1988), ενόψει του πιο πάνω άρθρου 14 μια διαφοροποίηση συνιστά διακριτική μεταχείριση αν στερείται αντικειμενικής και εύλογης δικαιολογίας, δηλαδή αν δεν υπηρετεί ένα «θεμιτό σκοπό» ή αν δεν υπάρχει «(εύλογη) σχέση αναλογικότητας μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιούνται και του σκοπού στον οποίο αυτή αποβλέπει» (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπόθεση «σχετική με ορισμένες εκφάνσεις του γλωσσικού καθεστώτος της εκπαίδευσης στο Βέλγιο» της 23 Ιουλίου 1968, σειρά Α Νο 6 σελ. 34, παρ. 10).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, οι διαφορές μεταχείρισης, σχετικά με τις παροχές προς τους επιζώντες, μεταξύ των συζύγων και αυτών που συμβιώνουν χωρίς γάμο υπηρετούν ένα σκοπό θεμιτό και στηρίζονται σε μια δικαιολογία αντικειμενική και εύλογη, δηλαδή στην προστασία της παραδοσιακής οικογένειας (βλ. απόφαση Marckx κατά Βελγίου της 13ης Ιουνίου 1979 σελ. 18 παρ. 40). Στην προκειμένη περίπτωση, η προβαλλόμενη διακριτική μεταχείριση, η αναγνώριση της διατηρήσεως της ιδιότητος του πολυτέκνου σε περίπτωση αποβιώσεως του ενός από τα συμβιώσαντα τέκνα, πλην όμως, μόνο υπέρ των πολυτέκνων και ΟΧΙ υπέρ των τριτέκνων οικογενειών, δεν υπηρετεί σκοπό θεμιτό και ΔΕΝ στηρίζεται σε δικαιολογία αντικειμενική και εύλογη, δηλαδή στην «προστασία της παραδοσιακής οικογένειας».

Εξ άλλου, η διακριτική αυτή μεταχείριση, είναι δυσανάλογη, αφού προσβάλλει την Ισότητα των παιδιών των τριτέκνων και των πολυτέκνων οικογενειών, αλλά και την Ισότητα των γονέων τους και του δικαιώματος των γονέων για διευκόλυνση στην πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Εκτελεστικής Εξουσίας, αφ’ ής στιγμής, έχει ήδη κριθεί αμετακλήτως Νομολογιακώς.

Με τα δεδομένα αυτά, θα πρέπει να ανακληθεί ως εσφαλμένη, άλλως πλημμελώς αιτιολογημένη, άλλως αναιτιολόγητη η προσβαλλόμενη, η οποία παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και του ομοίου περιεχομένου προς το πρώτο από τα πιο πάνω άρθρα (άρθρο 14) άρθρου 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α 25) και ορίζει τα εξής:

«Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα, χωρίς καμία διάκριση, σε ίση προστασία του νόμου. Ως προς αυτό το ζήτημα, ο νόμος πρέπει να απαγορεύει κάθε διάκριση και να εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσματική προστασία έναντι κάθε διάκρισης, ιδίως λόγω φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης».

ΑΡΘΡΟ 4: Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων από τα τρία τέκνα, η ιδιότητα του πολυτέκνου δεν χάνεται και οι οικογένειας αυτές, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εφ’ όσον συνυπήρξαν εν ζωή τα τρία τέκνα έστω και στιγμιαία».

ΑΡΘΡΟ 5
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11του άρθρου 6 του ν. 3865/2012 σε εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπόθεση C-559/07 κρίθηκε ότι οι διατάξεις που επιφυλάσσουν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη απαιτούμενη υπηρεσία θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αντιβαίνουν στα οριζόμενα στο άρθρο 141 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας ως προς την καταβολή αμοιβής, ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΙ από 1-1-2011 ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ως προς τις προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησής τους.

Τι συνέβαινε με τον παλαιότερο νόμο: Με την ισχύ του Ν.3865/2010 η συνταξιοδοτική νομοθεσία παρείχε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης σε γυναίκες υπαλλήλους μητέρων τριών ( 3) τουλάχιστον παιδιών μετά τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ανεξαρτήτων ορίου ηλικίας και ανεξάρτητα από την προσωπική/ οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία των παιδιών τους.

Οι άνδρες υπάλληλοι με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με τις ίδιες προϋποθέσεις (20ετία) μόνο στην περίπτωση που τελούσαν σε κατάσταση χηρείας και είχαν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά ή ήταν διαζευγμένοι με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, των οποίων είχαν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

Τι άλλαξε με το νέο νόμο: Με το νέο ασφαλιστικό νόμο στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής εξίσωσης ανδρών και γυναικών που τελούν υπό τις ίδιες προσωπικές/οικογενειακές συνθήκες, καταργείται η ως άνω προϋπόθεση και παρέχεται πλέον η δυνατότητα και στους άνδρες υπαλλήλους με 3 τουλάχιστον παιδιά να συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις γυναίκες υπαλλήλους, μητέρες 3 τουλάχιστον παιδιών.

ΑΡΘΡΟ 5: Η πολυτεκνική ιδιότητα ισχύει και για τους δύο γονείς ανεξαρτήτως εάν οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση και ο ένας από αυτούς έχει την επιμέλεια των παιδιών ή έχει αποκτήσει τρία τέκνα από δύο ή περισσότερους γάμους.

Τροπολογία

Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α), που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά της εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έχουν τρία τέκνα ζώντα ανεξαρτήτου ηλικίας.

2. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

3. Για τις διατάξεις του παρόντος συμπλήρωση ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου τους έτους αναφοράς».

4. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων από τα τρία τέκνα, η ιδιότητα του πολυτέκνου δεν χάνεται και οι οικογένειας αυτές, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εφ’ όσον συνυπήρξαν εν ζωή τα τρία τέκνα έστω και στιγμιαία.

5. Η πολυτεκνική ιδιότητα ισχύει και για τους δύο γονείς ανεξαρτήτως εάν οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση και ο ένας από αυτούς έχει την επιμέλεια των παιδιών ή έχει αποκτήσει τρία τέκνα από δύο ή περισσότερους γάμους.
Βασίλης Λεβέντης
Μάριος Γεωργιάδης
Ιωάννης Σαρίδης
Αναστάσιος Μεγαλομύστακας
Γεώργιος Κατσιαντώνης
Αριστείδης Φωκάς
Δημήτριος Καβαδέλλας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ No 14 – 2017 (Ο.Π.Ο.Τ.ΤΕ.)

Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε με την Υπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  σας ενημερώνουμε με τα παρακάτω :

α) ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΑΕΔ σχετικό με τις ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σχετικά με την εργατική κατοικία, καθώς και τα ΦΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευθεί οι πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις

β) για τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεωμένης αξίας των παραχωρούμενων και των προς παραχώρηση κατοικιών σε οικισμούς του τ. ΟΕΚ και

γ) για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς τ. ΟΕΚ και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών.

Συνάντηση με βουλευτή Λάρισας Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη στα γραφεία του Συλλόγου

τρίτεκνοι

Στήριξη Κατσιαντώνη στους Τρίτεκνους του Νομού Λάρισας

Τη βαθύτατη αγωνία και τον προβληματισμό των Τρίτεκνων Οικογενειών του Νομού Λάρισας, που βιώνουν στην τσέπη τους και στην καθημερινότητα τους την επίπονη βαθιά οικονομική κρίση, αποτέλεσμα των συνεχών παρεμβάσεων της Πολιτείας σε κεκτημένα δικαιώματα πολλών ετών, συμμερίζεται ο Βουλευτής Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων Γιώργος Κατσιαντώνης που συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δημήτρη Γκόβαρη, το γενικό γραμματέα Δημήτρη Μπουλούμπαση και με εκπροσώπους-μέλη των πολύπαθων οικογενειών.

Στο τραπέζι της συζήτησης «έπεσαν» όλα τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους Τρίτεκνους, με τους εκπροσώπους τους να ζητούν από το Γιώργο Κατσιαντώνη την παρέμβαση του και τη στήριξη του στην επίλυση ζητημάτων που θα ανακουφίσουν και θα προστατεύσουν τις πολυμελείς οικογένειες, ως υπέρτατη ανάγκη για την επιβίωση των ίδιων και μιας χώρας που δημογραφικά φαίνεται να καταρρέει, εφόσον δε δίνονται κίνητρα για τη συνέχεια της.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την ένταξη των τριτέκνων στα μειωμένα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων, την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τη διανομή τροφίμων, την κατάργηση των μέτρων που λήφθηκαν με την εφαρμογή των μνημονίων, την πλήρη και άνευ όρων εξομοίωση τους με τις πολύτεκνες οικογένειες σε θέματα θεσμικά, φορολογικά, οικονομικά και υποστηρικτικά από την Πολιτεία.

Ο Γιώργος Κατσιαντώνης δήλωσε αρωγός στις Τρίτεκνες οικογένειες που αποτελούν το κοινωνικό οικοδόμημα για τη συνέχεια του Έθνους λέγοντας χαρακτηριστικά: » Σε αυτή τη χώρα που υφίσταται την υπέρτατη δημογραφική συρρίκνωση και γήρανση του πληθυσμού, οφείλουμε να κοιτάξουμε και να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τους Τρίτεκνους και τους Πολύτεκνους που συνιστούν την επιταγή μας για την ανόρθωση της Ελλάδας, και την ανάπτυξη της. Είναι υποχρέωση μας όπως επιτάσσει το Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και η ηθική και κοινωνική μας συνείδηση να παρεμβαίνουμε σε κάθε ευθεία βολή που στοχεύει στα κεκτημένα δικαιώματα των πολυμελών οικογενειών, δίνοντας τους κίνητρα για τη συνέχεια τους, αν θέλουμε να μην υποθηκεύσουμε το μέλλον της Ελλάδας μας και των παιδιών μας».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ κ. ΦΑΤΣΙΟ ΣΟΦΟΚΛΗ

 

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΟΠΟΤΤΕ με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Υπεραστικών ΚΤΕΛ κ.Φάτσιο Σοφοκλή και τον κ. Μάρκελλο Παναγιώτη.

Στα πλαίσια της συνάντησης τέθηκε από τον πρόεδρο της ΟΠΟΤΤΕ κ. Αχλαδιανάκη Μανώλη και συζητήθηκε το θέμα της έκπτωσης των εισιτηρίων προς τους τρίτεκνους από όλα τα ΚΤΕΛ τη στιγμή που τα περισσότερα κάνουν έκπτωση και ζητήθηκε από τον πρόεδρο να συμβάλλει σε αυτό.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Φάτσιος Σοφοκλής είπε πως δεν υπάρχει δέσμευση από την Ομοσπονδία προς τους προέδρους των ΚΤΕΛ και όπου μπορούν δίνουν την έκπτωση.

Επίσης τόνισε ότι αν το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  βοηθήσει  στο ελάχιστο με σύμβαση για τους τρίτεκνους όπως γίνεται με τις άλλες ευπαθείς ομάδες τότε τα ΚΤΕΛ θα δώσουν πανελλαδικά την έκπτωση

Βράβευση Εισαχθέντων Μαθητών σε ΑΕΙ – ΤΕΙ Έτους 2017

βραβευση 2017

 

Όσα παιδιά οικογενειών  του Συλλόγου Τρίτεκνων Νομού Λάρισας, των οικονομικά ενήμερων μελών του,  επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια βράβευση από το σύλλογο για την εισαγωγή τους σε κρατικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ εσωτερικού και Κύπρου το 2017 πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία του Συλλόγου Τρίτεκνων Ν. Λάρισας, μέχρι 15 Ιανουαρίου  2018, τα δικαιολογητικά τους, ως ακολούθως:

Όσοι εισήχθησαν σε κρατικά Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι εσωτερικού και Κύπρου το 2017 θα προσκομίσουν το ατομικό δελτίο επιτυχίας ή βεβαίωση που αναγράφει σε ποια Σχολή εισήχθησαν.

Κατάθεση δικαιολογητικών:   Η συγκέντρωση των εγγράφων θα γίνεται στα γραφεία του συλλόγου μέχρι 15 Ιανουαρίου  2018.

Η ημερομηνία και ο χώρος βράβευσης θα ανακοινωθεί μετά τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών.

Τα γραφεία του συλλόγου λειτουργούν στην  οδός  Μ. Αλεξάνδρου 16Α 1ος όροφος απέναντι από το Στρατοδικείο- Αεροδικείο Λάρισας.

Οι μέρες και ώρες λειτουργίας είναι:

ΔΕΥΤΕΡΑ:  ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 18:00-20:00

ΠΕΜΠΤΗ: ΠΡΩΙ : 10:00-12:00

Επίσης αποστολή δικαιολογητικών μέσω EMAIL triteknoilar@yahoo.gr κατόπιν συνεννοήσεως και με την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της οικογένειας του βραβευόμενου ή του ιδίου.

Τηλ επικοινωνίας 6983504021

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων-ΤΕΙ) και ΑΕΑ της χώρας  από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής. Η σχετική προθεσμία λήγει την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

Στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις για μετεγγραφή και από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://transfer.it.minedu.gov.gr

προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, υποβάλλονται αιτήσεις για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως και τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.

Οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή υποβάλλονται από τον αιτούντα την μετεγγραφή φοιτητή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στο
Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37 – 151.80 – Μαρούσι),προς την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις και συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή.

Ενημέρωση σχετικά με το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2889697413729429045#editor/target=post;postID=8194264400816345035;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=14;src=link

Συνάντηση Αντιπροσωπείας της Ο.Π.Ο.Τ.ΤΕ. και Συλλόγων Τριτέκνων της Θεσσαλίας με το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Μέγα Κωνσταντίνο.

DSCN2874.JPG

 

 

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ο.Π.Ο.Τ.ΤΕ. και Συλλόγων Τριτέκνων της Θεσσαλίας με το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Μέγα Κωνσταντίνο.

Στη συνάντηση παραβρίσκονταν ο Αντιπρόεδρος της ΟΠΟΤΤΕ και αντιπρόεδρος
του συλλόγου Καρδίτσας κ. Κοντός Θεόδωρος, η Γ. Γραμματέας Βακουφτσή Σούλα
και πρόεδρος του συλλόγου Μαγνησίας, οι πρόεδροι των Συλλόγων Λάρισας Γκόβαρης
Δημήτρης, Φαρσάλων Χατζημήτρος Δημήτρης, Ελασσόνας Νατσιούλα Μαρία και το
μέλος του Δ.Σ Καρδίτσας κ. Αμβροσίου Γιώργος.
Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκε η μάστιγα του δημογραφικού η οποία
ήταν και είναι η βραδιφλεγής βόμβα που απειλεί την Πατρίδα μας, και οι δύο
πλευρές συμφώνησαν πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με σοβαρές
επιπτώσεις στον πληθυσμό της χώρας μας.
Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Π.Ο.Τ.ΤΕ . κ. Κοντός Θεόδωρος και οι άλλοι εκπρόσωποι που
συμμετείχαν στη συνάντηση ενημέρωσαν για τα θέματα που απασχολούν τους
τρίτεκνους. Εστίασαν στα προβλήματα που δημιουργούνται από τις κυβερνητικές
και διοικητικές παλινωδίες στο θέμα των τριτέκνων και ζητήθηκε  η στήριξη του
Περιφερειάρχη κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου  με κάθε  δυνατό τρόπο στην τρίτεκνη
οικογένεια.
Σε επίπεδο Θεσσαλίας ζητήθηκε η παρέμβαση προς τους Προέδρους των Υπεραστικών
και Αστικών ΚΤΕΛ και προς τις ναυτιλιακές εταιρίες για μείωση των τιμών.
Από την πλευρά του ο κ. Μέγας συμφώνησε ότι το δημογραφικό είναι το κύριο πρόβλημα
που μαστίζει τη χώρα μας και πως θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις για να
αλλάξει η πορεία αυτή..Για τα άλλα  θέματα που συζητήθηκαν είπε πως θα ενημερώσει
τον Περιφερειάρχη και ζήτησε την κατανόηση μας για την μη παρουσία του λόγω έκτακτης αναχώρησης για την Αθήνα.