Εισαγωγή στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού

 

Συνημμένο το  ΦΕΚ  1917/1-6-2017  για την  Εισαγωγή στις  Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

ΦΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ