ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΥΤΑ

Οι Τρίτεκνοι εντάχθηκαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων. Ως ωφελούμενοι αναγνωρίζονται οι  τρίτεκνες οικογένειες με 3 (τρία) προστατευόμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα 14.400.

Καλούμε όλες τις τρίτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα και  με ανώτερο φορολογητέο εισόδημα 14.400 Ευρώ που δεν έχουν υποβάλει αίτηση, να προσκομίσουν  τις ώρες εργασίας του γραφείου:

Α)  Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης 2016 (εισοδήματα 2015).

Β)  Να συμπληρώσουν Αίτηση-Δήλωση (Δίνεται από το Σύλλογο)