Monthly Archives: Φεβρουαρίου 2017

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και της διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους και τρίτεκνους γονείς προχώρησε η ΑΑΔΕ

%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%ce%bf%cf%85

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δικαιούχα πρόσωπα της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης είναι οι πολύτεκνοι γονείς και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι είναι: α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, β) ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, γ) πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, δ) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας. Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια. Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα τέκνα. H απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων παρέχεται και στους γονείς, οι οποίοι προτού κα-ταστούν πολύτεκνοι είχαν υπαχθεί στις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα.

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Για τους πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα που είναι Έλληνες πολίτες και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα: Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται: –    Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους. –    Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας. –    Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και των δύο γονέων. ββ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. –    Για τους πολύτεκνους γονείς, από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. –    Για τους γονείς με τρία τέκνα, από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. γγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται: –    Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος για πρώτη φορά: ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία τέκνα ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του. –    Σε περίπτωση εκ νέου άσκησης του δικαιώματος: ότι έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία τέκνα και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο περιοριστικό διάστημα για την εκ νέου υπαγωγή στο δικαίωμα απαλλαγής από το φόρο, ότι δεν έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του

Για τους πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα που είναι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα:

–  Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται: –    Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους. –    Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας. Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος. –    Ο αριθμός του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) ή της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ) ή του διαβατηρίου.  – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια ή –    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. Στις περιπτώσεις όπου δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. –    Για τους πολύτεκνους γονείς, από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. –    Για τους γονείς με τρία τέκνα, από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. – Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. –  Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ).

Για τους πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα που είναι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται: –    Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους. –    Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας. Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος. –    Ο αριθμός του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ο αριθμός διαβατηρίου. – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια ή –    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. Στις περιπτώσεις όπου δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. –    Για τους πολύτεκνους γονείς, από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. –    Για τους γονείς με τρία τέκνα, από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. γγ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ.

Για τους πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα που είναι πολίτες άλλων κρατών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Αίτηση – δήλωση στην οποία αναγράφονται:–    Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους. –    Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας. Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος. –    Ο αριθμός του Δελτίου Διαμονής πενταετούς διάρκειας ή του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή του διαβατηρίου. –  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. Στις περιπτώσεις όπου δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. –    Για τους πολύτεκνους γονείς, από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. –    Για τους γονείς με τρία τέκνα, από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα. – Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. γγ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. –  Δελτίο Διαμονής πενταετούς διάρκειας ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής δεκαετούς διάρκειας. Ως «προστατευόμενα» νοούνται τα τέκνα που εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: – Φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Η φοίτηση στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Ως αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην ημεδαπή νοούνται όσα εντάσσονται σε μια από τις βαθμίδες εκπαίδευσης και παρέχουν τίτλους σπουδών. Η φοίτηση τέκνων σε σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του Διαπανεπιστημιακού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). – Εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης της στρατιωτικής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται. – Εμπίπτουν σε κατηγορία ατόμων με αναπηρίες, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Η αναπηρία των τέκνων για τη χορήγηση της απαλλαγής αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω. Εκτός από την ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης των δικαιούχων γονέων ότι το τέκνο δεν έχει υπαχθεί στις περί αναπήρων πολιτών διατάξεις ατελείας. Στην περίπτωση όπου οι δικαιούχοι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος, το δικαίωμα παρέχεται στον γονέα εκείνο που πράγματι έχει με οριστική δικαστική απόφαση την επιμέλεια των τέκνων, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζητά φορολογικά στοιχεία, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του.

Τελωνειακή παρακολούθηση και αποδέσμευση

Το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου κατατίθεται υποχρεωτικά στο όνομα και των δύο γονέων. Στα εκδιδόμενα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή πιστοποιητικά ταξινόμησης αναγράφεται ρητά η απαγόρευση μεταβίβασης, μίσθωσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρησης της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την παραλαβή του, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί. Αν η μεταβίβαση, μίσθωση ή παραχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και πρόσθετο τέλος, ίσο με το ένα τέταρτο (1/4) του ακέραιου συντελεστή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο αυτοκίνητο. Μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής. Κατά το περιοριστικό διάστημα των τριών (3) ετών η οδήγηση του αυτοκινήτου επιτρέπεται μόνο στα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, σύζυγο και άγαμα τέκνα, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση της Τελωνειακής

Αντικατάσταση αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που έχει παραληφθεί με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων και γονέων με τρία τέκνα επιτρέπεται η αντικατάσταση του αυτοκινήτου με απαλλαγή από το φόρο αυτόν εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του. Η αντικατάσταση του αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής χορηγείται για μία μόνο φορά ανά οικογένεια από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις των πολυτέκνων γονέων ή των γονέων με τρία τέκνα και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι γονείς προσκομίσουν – εκτός των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας -και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση με την οποία ζητούν να παραλάβουν για πρώτη φορά με την προβλεπόμενη απαλλαγή, αυτοκίνητο προοριζόμενο να αντικαταστήσει άλλο που οι ίδιοι είχαν παραλάβει με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των πολυτέκνων γονέων ή των γονέων με τρία τέκνα και το οποίο υπέστη ολική καταστροφή. β) Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων του οικείου Αστυνομικού Τμήματος με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει την ολική καταστροφή του αυτοκινήτου. γ) Πράξη οριστικής διαγραφής του αυτοκινήτου από τα Μητρώα αυτοκινήτων της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. δ) Βεβαίωση, από την οποία θα προκύπτει ότι το αυτοκίνητο έχει εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου μέσω της Τελωνειακής Αρχής και έχει χαρακτηριστεί ως Όχημα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.).

www.dikaiologitika.gr

Αίτηση για τις Πανελλαδικές 2017

 

Ξεκινά σήμερα για όλους τους υποψηφίους η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017.

Η προθεσμία των αιτήσεων είναι έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία αφορά όλους τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση-δήλωση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Επιστημονικά Πεδία και Βάσεις 2017. Αναλύσεις και προβλέψεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τη σχετική αίτηση-δήλωση, είτε από το διαδίκτυο, είτε από το λύκειό τους. Η διαδικασία υποβολής έχει ως εξής:

Ο κάθε υποψήφιος θα συμπληρώνει την αίτηση-δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου, στον σύνδεσμο «Εξετάσεις», αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης-δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Όπως ενημέρωσε το υπουργείο, οι σχετικές εγκύκλιοι με τα υποδείγματα των αιτήσεων-δηλώσεων αποστέλλονται ήδη στα λύκεια.
Σημειώνεται επίσης, ότι όλοι οι μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, πρέπει έως τις 2 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο λύκειό τους.

Εξάλλου υπενθυμίζεται, ότι από φέτος οι υποψήφιοι από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ

που θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας) σε κοινή ύλη και κοινά θέματα, θα μπορούν να διεκδικήσουν κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων στα πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικά, οι υποψήφιοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά: α) Το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, είτε β) Ξεχωριστό ποσοστό θέσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ μόνο σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ.

Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι στο μηχανογραφικό δελτίο του Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν, εκτός από τις σχολές και τμήματα που αντιστοιχούν στον τομέα εξέτασής τους, επιπλέον και μία κοινή Ομάδα σχολών.

Ακόμη, όπως είναι ήδη γνωστό, από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2017-18, θα λειτουργήσουν δύο νέα τμήματα Πανεπιστημίων και συγκεκριμένα το τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Πειραιώς και το τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα δύο νέα τμήματα θα ενταχθούν στο 5ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική) για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, και στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Για την εισαγωγή στα δύο νέα τμήματα, δεν θα απαιτηθεί φέτος εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, για να μην προκληθεί αναστάτωση στους υποψηφίους, καθώς η σχετική ρύθμιση νομοθετήθηκε στο μέσο της σχολικής χρονιάς.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό, σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις  που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τους υποψήφιους για το 10%  (χωρίς νέα εξέταση), μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2015 ή το 2016 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ) και δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τώρα, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

Τέλος, όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.
Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα, από αύριο, Τρίτη, στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου, στον σύνδεσμο «Εξετάσεις».

Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/panellinies/kante-aitisi-gia-tis-panelladikes-2017#ixzz4ZOtidXm7
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Πανελλήνιες 2017 – Όλο το πρόγραμμα: Πότε βγαίνουν οι βαθμοί των Πανελλαδικών εξετάσεων

%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-2017

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα εγκαίρως το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑΛ. Δείτε πότε ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις πότε οι πανελλήνιες 2017 και πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για τις πανελλαδικές.

Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017. Ακολουθεί ο πίνακας με τις ημερομηνίες και το είδος των εξετάσεων:       Απολυτήριες εξετάσεις και Εισαγωγικές (Πανελλαδικές) εξετάσεις   Γυμνάσιο         ΓΕ.Λ.   ΕΠΑ.Λ.   Ειδικά μαθήματα   Πρακτικές Δοκιμασίες Πε 11/5             Συνέχιση μαθημάτων       Απολυτήριες εξετάσεις   (και παράλληλα εξετάσεις προαγωγικές της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)           Απολυτήριες εξετάσεις   (και παράλληλα εξετάσεις προαγωγικές της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)         Πα 12/5     Σα 13/5     Κυ 14/5     Δε 15/5     Τρ 16/5     Τε 17/5     Πε 18/5     Πα 19/5     Σα 20/5     Κυ 21/5     Δε 22/5     Τρ 23/5     Τε 24/5     Πε 25/5     Πα 26/5     Σα 27/5           Κυ 28/5           Δε 29/5 Επαναλήψεις διδακτέας ύλης και/ή  εκδηλώσεις Απολυτήριες για ασθενείς Γ τάξης       Τρ 30/5       Τε 31/5 Αποτελέσματα φοίτησης Αποτελέσματα Γ΄ τάξης       Πε 1/6 Προαγωγικές- Απολυτήριες         Πα 2/6         Σα 3/6           Κυ 4/6           Δε 5/6   Αποτελέσματα Α και Β τάξης       Τρ 6/6 Προαγ.-Απολυτ.   Πανελλαδικές     Τε 7/6 Εξετάσεις για ασθενείς Πανελλαδικές       Πε 8/6 Προαγ.-Απολυτ.   Πανελλαδικές     Πα 9/6 Εξετάσεις για ασθενείς Πανελλαδικές       Σα 10/6     Πανελλαδικές     Κυ 11/6           Δε 12/6 Έκδοση αποτελεσμάτων Πανελλαδικές       Τρ 13/6     Ενισχυτική διδασκαλία για μετεξεταστέους   Πανελλαδικές     Τε 14/6 Πανελλαδικές       Πε15/6   Πανελλαδικές     Πα 16/6 Πανελλαδικές       Σα 17/6   Πανελλαδικές     Κυ 18/6         Δε 19/6 Πανελλαδικές       Τρ 20/6   Πανελλαδικές   Πρακτικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ κ.ά) Τε 21/6   Πανελλαδικές   Πε 22/6     Ειδικό μάθημα Πα 23/6 Εξετάσεις μετεξεταστέων Γ΄ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)   Ειδικό μάθημα Σα 24/6       Ειδικό μάθημα   Κυ 25/6           Δε 26/6 Προαγ.-απολυτ. μετεξεταστέων Εξετάσεις μετεξεταστέων Γ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)   Ειδικό μάθημα Πρακτικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ κ.ά) Τρ 27/6   2 Ειδικά μαθήματα Τε 28/6     Ειδικό μάθημα Πε 29/6 Έκδοση αποτελεσμάτων Έκδοση αποτελεσμάτων Έκδοση αποτελεσμάτων Ειδικό μάθημα Πα 30/6       Ειδικό μάθημα Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν πλέον αποσυνδεθεί από τις απολυτήριες και αφορούν αποκλειστικά την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να έπονται των απολυτηρίων. Η διενέργεια των απολυτηρίων τον Μάιο επιτρέπει να δοθεί πριν από  την κατάθεση των μηχανογραφικών δεύτερη ευκαιρία για λήψη απολυτηρίου σε όσους/ες δεν μπορέσουν να προαχθούν. Με τον νόμο 4452  που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπεται στο τέλος Ιουνίου εξεταστική περίοδος για τους μετεξεταστέους της Γ΄ τάξης αλλά και των υπόλοιπων τάξεων. Με τον ίδιο νόμο καθιερώνεται για πρώτη φορά τρίτη εξεταστική περίοδος για τους τελειόφοιτους του λυκείου, η οποία τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα, αφού θα λάβουν έγκαιρα το απολυτήριό τους, να εγγραφούν, αν το επιθυμούν, σε  ΙΕΚ ή στη Β΄ΕΠΑΛ, για να λάβουν  κάποια ειδικότητα. Σε ό,τι αφορά το Γυμνάσιο στη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζονται ορισμένα πρώτα μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση του διδακτικού χρόνου (μαθήματα έως τέλος Μαΐου) και τον περιορισμό του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου, καθώς και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας (Θεματική Εβδομάδα, συνθετικές και δημιουργικές εργασίες). Ανάλογες αλλαγές μελετώνται για την επόμενη σχολική χρονιά στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου (τάξεις που θα συνεχίσουν με το ισχύον σήμερα σύστημα), π.χ. μείωση των μαθημάτων που θα εξετάζονται στις προαγωγικές-απολυτήριες εξετάσεις και αξιοποίηση των συνθετικών εργασιών στη διαδικασία αξιολόγησης. Παράλληλα βέβαια εξελίσσεται η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για τη ριζική αναμόρφωση του Λυκείου και, προτού τελειώσει η σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερώσει σχετικά τους/τις απόφοιτους/ες του Γυμνασίου. Το χρονοδιάγραμμα σε μορφή word21_02_17_timeline_exams

 
www.dikaiologitika.gr

Καθορισμός Δικαιολογητικών για την Κάλυψη Ποσοστού 10% των Προκηρυσσομένων Θέσεων Υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών (Τρίτεκνοι)

Το παρακάτω  αναρτημένο είναι  μέρος της υπουργικής απόφασης και μόνο αυτό που αφορά τους τρίτεκνους.

Αν θέλετε για περισσότερα ανατρέξετε στην υπουργική απόφαση (Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824)

 

Θέμα: Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

                                       Άρθρο 2 

Καθορισμός δικαιολογητικών των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.

3. Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων

α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας για την κάλυψη ποσοστού 10% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, ιδιότητα την οποία αποκτούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, απαιτείται να προσκομίζουν:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β΄/2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

β) Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. i) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα: -Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.

-Ημερομηνία τελέσεως του   γάμου τους

-Τα από το γάμο αυτό τέκνα.

-Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα,   τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

-Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.

-Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

– Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

 1. ii) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:

– Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. -Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.

-Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

-Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.

-Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

–   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

–   Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία)

γ) Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

 1. i) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

 1. ii) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών .

iii)      Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

 1. iv) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή

άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

                                                           Άρθρο 4

Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6, 7 και 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την πλήρωση των προκηρρυσομένων θέσεων, ισχύ έχουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.42948/10-12-2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/Β΄/2003) για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

                                                                  Άρθρο5

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Κοπή πίτας Συλλόγου Τρίτεκνων Ν. Λάρισας για το 2017

DSC_0082.JPG

Σε εξαιρετικό κλίμα, και με μεγάλη παρουσία μελών και φίλων του συλλόγου, κόπηκε η Πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2017 στην αίθουσα δεξιώσεων του Bar-Restaurant  Village  στο 4ο χλμ Λάρισας – Νίκαιας την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017.

TRITEKNOI.JPG

ΠΗΓΗ  ΦΩΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

triteknoi2

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό και ομιλία του πρόεδρου του συλλόγου κ. Δημήτρη Γκόβαρη ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στις δράσεις του συλλόγου και στα προβλήματα της τρίτεκνης οικογένειας, ευχήθηκε σε όλους Καλή και Παραγωγική Χρονιά και στα πλαίσιο βράβευσης των μαθητών που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2016, συνεχάρη για την επιτυχία  τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η γνώση είναι ένα μεγάλο εφόδιο για τη ζωή αλλά και το ήθος είναι ακόμη μεγαλύτερο εφόδιο και τους κάλεσε να συνεχίσουν το δύσκολο μονοπάτι των επιτυχιών αλλά πολύ περισσότερο των αξιών.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους παρευρισκόμενους καλεσμένους.

Στη συνέχεια έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μέσα σε μία γιορτινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Τυχερή της βραδιάς όπου έτυχε το φλουρί της πίτας ήταν το μέλος του συλλόγου κ. Πιτσίλκα Ευαγγελία του Βασιλείου μία (1) διήμερη εκδρομή δυο (2) ατόμων (ΜΠΑΡΑΣ TRAVEL ) + μια (1) γάστρα TAPPER WARE 5,7 lt (Σωτηροπούλου Γκαραγκούνη Κωνσταντινιά).

Την εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε και περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο βουλευτής κ. Μάχιμος Χαρακόπουλος, η κ. Γεωργία Κόκκαλη – Κουβέλη, σύμβουλος περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας, οι αντιδήμαρχοι, Δημήτριος Δεληγιάννης και Παναγιώτης Νταής, η πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Ζαππείου του δήμου Κιλελέρ η κ. Σωτηροπούλου – Γκαραγκούνη Κωνσταντινιά, η πρόεδρος της Ο.Π.Ο.Τ.ΤΕ κ. Κερασίνα Βακουφτσή, και από το σύλλογο τρίτεκνων Νομού Καρδίτσας ο πρόεδρος Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων κ. Αμβροσίου Γεώργιος,

Χαιρετισμό έστειλαν, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειος Κόκκαλης και ο βουλευτής Χρήστος Κέλλας.

Στην εκδήλωση αρχικά βραβεύτηκαν μαθητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαιδεύσει το έτος 2016 παραλαμβάνοντας τον έπαινο τους και ένα (1) συμβολικό δωράκι οι παρακάτω:

Βλάχος Νικόλαος του Ιωάννη,  Γκόβαρης Περιλής Κωνσταντίνος του Δημητρίου,  Δήμου Δανάη του Χαραλάμπους,  Ζουρλαδάνης Αθανάσιος του Ιωάννη,  Καλούσης Χρήστος του Αθανασίου,  Μιχαήλ Παναγιώτα του Ιωάννη,  Μπολούμπαση Χαρίκλεια του Δημητρίου,  Σερίφης Βασίλειος του Χρήστου, Σταμάτη Βασιλική του Δημητρίου,  Τρευλάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου Πολυχρόνη,  Τρευλάκης Γεώργιος του Δημητρίου Πολυχρόνη,  Τσιγάρα Γεωργία Άννα του Κωνσταντίνου,  Φιλιπίδου Μαρία του Δημητρίου και Χατζής Γεώργιος του Νικόλαου.

Στη συνέχεια βραβεύτηκαν για τις χορηγίες, τρεις (3) πολύτιμοι φίλοι του συλλόγου εις ένδειξη τιμής και σεβασμού που με τη βοήθεια τους ενισχύουν την αυτοπεποίθηση μας για συνέχιση του έργου της προσφοράς και αλληλεγγύης επιδίδοντας από μια (1) πλακέτα ήτοι:

~ Το ΙΕΚ ακμή για την προσφορά του μιας (1) υποτροφίας για τρία (3) χρόνια σε τέκνο μέλος του συλλόγου μας.

~Τα φροντιστήρια Πρόοδος για τη δωρεά ενός (1) έτος ενοικίων για τη στέγαση του συλλόγου μας και

~Την εταιρία Θ.Κ. Σκαγιάς ΑΒΕΕ, με έδρα την Αθήνα η οποία κάθε χρόνο μας προσφέρει σχολικά ειδή για διανομή στα πρωτάκια της Α΄ δημοτικού σχολείου.

Στη συνέχεια μέλη του χορευτικού, της λέσχης Νεάπολης του δήμου Λαρισαίων, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, με τον ήχο της ορχήστρας του Σπύρου Μητρούλα και την καθοδήγηση της χοροδιδασκάλου κ. Τζιάνας Χάιδω, οι οποίοι συμμετείχαν αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμαι.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο ενώ οι καλεσμένοι δεν παρέλειψαν να χορέψουν όπως θα δείτε και στις χαρακτηριστικές φωτογραφίες.

Νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που για άλλη μια χρονιά η συμμετοχή και η στήριξη ήταν μεγάλη, γνωρίζοντας τις δύσκολες εποχές και με σεβασμό σε κάθε πρόσωπο που είναι δίπλα μας σε αυτό το έργο, θέλουμε από καρδιάς να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους πλαισίωσαν τη γιορτή μας.

Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας για κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και ποιοτικότερη ζωή των τρίτεκνων οικογενειών.

Τέλος ευχαριστούμε θερμά τους παρακάτω χορηγούς που προσέφεραν προϊόντα και δώρα για την λαχειοφόρο μέσα στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και ευχόμαστε σε όλους ένα δημιουργικό και γεμάτο χαρές και υγεία 2017.

ΛΙΣΤΑ ΔΩΡΩΝ  ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ (12/2/2017) 

 1. ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ (ΜΠΑΡΑΣ TRAVEL ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26 ΛΑΡΙΣΑ) + ΜΙΑ (1) ΓΑΣΤΡΑ TAPPER WARE 5,7 LT (ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΑ) ΦΛΟΥΡΙ ΠΙΤΑΣ
 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ (ΤΙΤΑΝΑΣ TRAVEL)
 3. ΜΙΑ (1) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 30 ΕΥΡΩ (ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΥ ΕΥΛΕΘΕΡΙΑ)
 4. ΕΝΑ (1) ΠΟΡΤΑΤΙΦ (ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΜΟΣΤΡΑ)
 5. ΕΝΑ (1) ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑ (HOME STYLE ΑΚΡΙΒΟΥ)
 6. ΕΝΑ (1)ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΣΥΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΗ COLLECTION (EASY TO SEE ΤΑΣΟΣ ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ)
 7. ΕΝΑ (1) ΒΙΒΛΙΟ (PAPER BOOK ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ)
 8. ΜΙΑ (1) ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ (ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΜΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ)
 9. ΜΙΑ (1) ΤΣΑΝΤΑ ΟΜΟΥ (ΣΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ)
 10. ΔΥΟ (2) ΘΗΛΙΕΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΓΑΝΝΗΣ)
 11. ΔΥΟ (2) ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΟΥΒΛΑΣ + ΜΕΡΙΔΑ ΡΥΖΙ + ΠΑΤΑΤΕΣ (ΨΗΤΟΠΟΛΕΙΟ ΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ)
 12. ΔΥΟ (2) ΠΙΤΣΕΣ (ΠΙΤΣΑ ΜΑΦΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 40)
 13. ΔΥΟ (2) ΓΛΥΚΑ ΚΟΡΜΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ)
 14. ΕΝΑ (1) ΠΑΙΧΝΙΔΙ MULTIBUT, ΕΝΑ (1) ΠΑΙΧΝΙΔΙ HABA3, ΕΝΑ (1) ΠΑΙΧΝΙΔΙ MEMO 4-8,  ΕΝΑ (1) ΠΑΙΧΝΙΔΙ EDULUDO 4-6,  ΕΝΑ (1) ΠΑΙΧΝΙΔΙ LELOTO 3-6 ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΠΑΙΧΝΙΔΙ LOTONIMO 2 (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΕΜΟΣ)
 15. ΤΡΕΙΣ (3) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΩΝ  10 ΕΥΡΩ (CAT ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗ)
 16. ΕΚΑΤΟ (100) ΚΙΛΑ ΦΑΚΕΣ (ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ)
 17. ΠΕΝΤΕ (5) ΦΛΑΣΑΚΙΑ  (ΘΕΣ ΓΑΛΑ)
 18. ΕΚΑΤΟ (100) ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ (ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ και άλλα) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΙΛΗΣ
 19. ΕΚΑΤΟ (100) ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ (ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ και άλλα) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΜΗΛΙΟ
 20. ΔΥΟ (2) ΘΗΛΙΕΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ
 21. ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ (500) ΚΑΡΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ (ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)
 22. ΜΙΑ (1) ΓΡΑΒΑΤΑ (ΒΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
 23. ENA (1) ΚΙΛΟ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ + ENA (1) ΚΙΛΟ ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ + ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ + ΕΝΑ (1) ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ DOW ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ VIR  (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΑΜΒΡΟΛΑΚΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
 24. ΔΥΟ (2) ΚΙΛΑ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ( ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟ)
 25. ΜΙΑ (1) ΓΛΑΣΤΡΑ (ΑΝΘΟΠΟΛΙΣ)
 26. ΕΝΑ (1) ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ)
 27. ΔΥΟ (2) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 15 ΕΥΡΩ ΗΚΑΘΕ ΜΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ27-29 )
 28. ΑΠΟ ΜΙΑ (1) ΜΠΥΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΑΤΟΜΑ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ HOOPS ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ-ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ)
 29. ΕΝΑ (1) ΤΕΤΡΑΚΙΛΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ROCOIL (ΑΦΟΙ ΜΠΑΖΑΚΗ Ο.Ε. ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 8 )
 30. ΕΝΑ(1) ΚΡΑΝΟΣ (ΜΟΤΟΛΑΡΙΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 21)
 31. ΕΝΑ (1) ΣΤΥΛΟ ΚΑΣΕΤΙΝΑ (ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ )
 32. ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΑΤΟΜΑ ΑΞΙΑΣ 40 ΕΥΡΩ (Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ ΤΑΒΕΡΝΑ)
 33. ΤΡΙΑ (3) ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (ΜΑΝΤΛΕΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ)
 34. ΕΝΑ (1) ΚΟΛΙΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ (ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΚΥ)
 35. ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ Η (ΔΙΑΖ)  ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ (ΛΙΝΑΤΣΑ ΤΖΙΟΚΑ ΑΝΝΑ)
 36. ΕΝΑ (1)ΑΡΩΜΑ 30m.l (ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 37)
 37. ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2)
 38. ΜΙΑ ( 1) ΓΛΑΣΤΡΑ (ΖΜΠΗΤΑΣ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 49)
 39. ΜΙΑ (1) ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 58)
 40. ΔΕΚΑ (10) ΔΩΡΑ ΑΠΟ AVON KOSMETICS (ΚΟΥΛΙΖΗ ΛΙΑ )
 41. ΤΡΙΑ (3) MYOXAΛΑΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ (ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ)
 42. ΔΥΟ (2) ΕΝΥΔΑΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΕΥΕΞΙΑLOE)
 43. ΔΥΟ (2) ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ+ ΔΥΟ (2) ΒΑΖΑΚΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ( ΓΚΕΜΑ ΣΟΦΙΑ)
 44. ΜΙΑ (1) ΤΥΡΙΕΡΑ SMART TUPPER WARE ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΔΟΧΕΙΟ DUO MASTER TUPPER WAR (ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΑ)
 45.    ΔΥΟ (2) ΚΑΛΣΟΝ+ΚΟΛΑΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ, ΕΝΑ(1) ΚΑΛΤΣΑΚΙ+ΚΑΛΣΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ, ΜΙΑ ΦΑΝΕΛΑ ΑΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑ(1) ΕΣΩΡΟΥΧΟ+ΚΟΡΜΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ (CALZE CALZE)
 46. ΕΝΑ(1) ΚΟΥΡΕΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ(1) ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΝΤΡΙΚΟ (HAIR GREATION ΠΟΠΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΓΟΥ 3)
 47. ΔΥΟ (2) ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ (SCISSOVS ΕΛΕΑΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ)
 48. ΤΡΙΑ(3) ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ (ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΑ)
 49. ΜΙΑ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 30 ΕΥΡΩ (ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΚΕΤΣ)
 50. ΕΝΑ(1) ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΝΥΧΙΩΝ (ΖΩΗ ΝΙΚΟΥ)
 51. ΕΝΑ(1) ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΝΤΡΙΚΟ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ SOFI)
 52. ΕΝΑ(1) ΑΡΩΜΑ (ΡΟΔΟΣΤΑΛΙΣ ΦΡΙΞΟΝ 5)
 53. ΕΝΑ(1) ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ(1) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΦΡΥΔΙΟΥ (ΖΩΗ ΤΣΑΚΑ)
 54. ΕΝΑ(1) ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΝΥΧΙΩΝ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ)
 55. ΔΥΟ (2) ΣΚΕΥΗ TUPPERWARE (ΦΑΝΗ ΜΑΚΡΗ)

DSC_0110.JPG

dsc_0122dsc_0113dsc_0141dsc_0097-trit1

dsc_0170

triteknoi1

ΠΗΓΗ  ΦΩΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

dsc_0237

dsc_0213dsc_0210dsc_0262

dsc_0267dsc_0258

DSC_0270.JPG

dsc_0234dsc_0247dsc_0225

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παπακυριαζή 9 Λάρισα. Τηλ. 2410 288854 κιν. 6936871400. Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων έκπτωση 5% επί των αναγραφομέωνων τιμών στα αναλώσιμα & τιμή αντιγράφου Α4 0,03 με ΦΠΑ.
 • Ιωάννης Μπουλασίκης τηλ. 6972278282: Στα μέλη του συλλόγου ισχύουν οι παρακάτω τιμές

%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-111

Μειώσεις εισιτηρίων σε Τρίτεκνες οικογένειες από Ακτοπλοϊκές Εταιρείες

 

anek

Η μείωση  παρέχεται  με την ΕΠΙΔΕΙΞΗ θεωρημένης

Κάρτας Μέλους ΣυλλόγουΤριτέκνων– ΟΠΟΤΤΕ  για το ημερολογιακό έτος 2017.

Η κάρτα θεωρείται από τον α΄/θμιο Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια-μέλος Τριτέκνων.
Οι εκπτώσεις για τους γονείς είναι σε διαρκή ισχύ ενώ για τα παιδιά η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία εφαρμόζει την δική της εκπτωτική πολιτική αναφορικά με την ηλικία τους (23   ή   25 ετών).

 1. FastFerries

Η FastFerries προσφέρει έκπτωση στις Τρίτεκνες οικογένειες.

30%στην οικονομική θέση (DECK) και στα αεροπορικού τύπου καθίσματα (ATS).

Για την παροχή της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.

Η έκπτωση ισχύει για τα τέκνα ηλικίας έως 23 ετών με την επιπλέον επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας.

 1. MinoanLines

Η MinoanLines προσφέρει έκπτωση στις Τρίτεκνες οικογένειες.

Ø  30% στα VIP καθίσματα αεροπορικού τύπου και σε DECK.

Ø  30% έκπτωση σε όλες τις άλλες κατηγορίες θέσεων (A2-AB2-A4-AB4) εκτός LUX.

Ø  20% έκπτωση για τα δίκυκλα καθώς και για το ιδιόκτητο Ι.Χ.  αυτοκίνητο (κατηγορίας Ι).

Τα τέκνα Τρίτεκνων δικαιούνται την έκπτωση έως την ηλικία των 23 ετών

Αποδεκτά Δικαιολογητικά: Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε

 1. AnekLines

Η AnekLines προσφέρει έκπτωση για τις Τρίτεκνες οικογένειες:

30% στην Οικονομική Θέση (DECK) & στα Αεροπορικά Καθίσματα.
30% σε όλες τις κατηγορίες καμπινών εκτός LUX.

20% στα Ι.Χ. & ΜΟΤΟ.

Για την παροχή της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη θεωρημένης

Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.

Τα τέκνα Τρίτεκνων δικαιούνται την έκπτωση έως την ηλικία των 25 ετών

 1. ΤHASSOS LINK -F/B ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ

Ø  Στην γραμμή ΚΑΒΑΛΑ-ΠΡΙΝΟΣ 40% έκπτωση (κόστος εισιτηρίου 3 ευρώ , αντί 5 ευρώ)

Ø  Στην γραμμή ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΛΙΜΕΝΑΣ 43% έκπτωση (κόστος εισιτηρίου 2 ευρώ , αντί 3,5 ευρώ)

Επίσης αναφέρουμε και την έκπτωση 50 % στο κόστος εισιτηρίου αυτοκίνητου<4 span=»»>m ,  αποκλειστικά στο πρώτο δρομολόγιο της γραμμής Λιμένα –Κεραμωτής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση επιβάτη, η επίδειξη θεωρημένηςΚάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.

(Τα παιδιά ως 10 ετών δικαιούνται ούτως ή άλλως τις εκπτωτικές τιμές).

 1. AEGEANSPEED LINES

Έκπτωση  σε  Τρίτεκνες  οικογένειες  30%με  την  επίδειξη  θεωρημένη Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.

 1. ZANTE FERRIES

Έκπτωση στις Τρίτεκνες οικογένειες 50% με την επίδειξη θεωρημένης Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.

TRI TRI 50% (Τρίτεκνοι).

 1. ANNES LINES (ΠΡΩΤΕΥΣ) ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Έκπτωση στις Τρίτεκνες οικογένειες 30%  MONO από το πρακτορειο AVIS με την επίδειξη θεωρημένης Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. 

 1. BLUE STAR FERRIES (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ)

ΕΚΠΤΩΣΗ στα εισιτήρια επιβατών για Τρίτεκνες οικογένειες:

Ø  30% σε Οικονομική Θέση και Αριθμημένα Καθίσματα,

Ø  30% σε Καμπίνα (εκτός από καμπίνες LUX),

Ø  20% σε ΙΧ &Moto]

Η έκπτωση ισχύει για τους γονείς, και για τα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών.

9CORFU FERRIES

Δρομολόγιο Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα

Έκπτωση 50% ΑΠΟ: CORFU FERRIES (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
Με τα  πλοία:
ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΙΙ , ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΗΡΕΑΣ , ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Η έκπτωση ισχύει για τους γονείς, και για τα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών.

 1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΡΜΑΡΙ
  25% έκπτωση στα εισιτήρια των επιβατών.11. ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ

Δρομολόγιο Πειραιάς – Αίγινα    Έκπτωση 25% στο εισιτήριο
Η έκπτωση ισχύει για τους γονείς, και για τα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών
 

 1. LeveFerries: Πειραιάς – Αίγινα (πλοίο ΙΟΝΙΣ)

έκπτωση 40% στο εισιτήριο, με την επίδειξη θεωρημένης

Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.

Γονείς και για τα παιδιά μέχρι 25 ετών.

 1. GoldenStarFerriesΡαφήνα- Άνδρος, Τήνος, Μύκονος:

Έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30% στην οικονομική θέση.

14.ΤHASSOS LINK -F/B ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ

Στην γραμμή ΚΑΒΑΛΑ-ΠΡΙΝΟΣ 40% έκπτωση (κόστος εισιτηρίου 3 ευρώ , αντί 5 ευρώ)
Ø Στην γραμμή ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΛΙΜΕΝΑΣ 43% έκπτωση (κόστος εισιτηρίου 2 ευρώ , αντί 3,5 ευρώ)
Επίσης αναφέρουμε και την έκπτωση 50 % στο κόστος εισιτηρίου αυτοκίνητου<4 span=»»>m , αποκλειστικά στο πρώτο δρομολόγιο της γραμμής Λιμένα –Κεραμωτής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση επιβάτη, η επίδειξη θεωρημένης Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.
(Τα παιδιά ως 10 ετών δικαιούνται ούτως ή άλλως τις εκπτωτικές τιμές).

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

prosklisi-pitas-2017

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει αφιλοκερδώς η  ορχήστρα  του τρίτεκνου Λαρισαίου μουσικού Σπύρου Μητρούλα.

Εκπτώσεις super market EΛΟΜΑΣ

Σας ανακοινοποιούμε το παρακάτω δελτίο τύπου της ΟΠΟΤΤΕ

 

                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΟΠΟΤΤΕ ενημερώνει τα μέλη της, ότι στο 17ο τεύχος του περιοδικού της που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο 2016, στην ανακοίνωση για τις εκπτώσεις στην προτελευταία σελίδα, δεν αναφέρεται από παραδρομή ότι η έκπτωση 3% στα καταστήματα της ΕΛΟΜΑΣ σε Μακεδονία-Θράκη, αφορά μόνο τα καταστήματα της αλυσίδας KOSMOPLUS (που ανήκει στον όμιλο ΕΛΟΜΑΣ), τα οποία είναι τα εξής:

1)   ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΚΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 23730-65603

2)   ΞΑΝΘΗ ΚΟΝΔΥΛΗ & ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 25410-20906

3)   ΞΑΝΘΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 42 25410-27500

4)   ΞΑΝΘΗ ΑΒΑΤΟ 25410-42181

5)   ΞΑΝΘΗ ΚΟΥΤΣΟ 25410-96200

6 )  ΔΡΑΜΑ/ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 72 25230-22000

7)   ΚΑΒΑΛΑ/ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 196 25910-24260

8)   ΚΟΜΟΤΗΝΗ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 60 25310-85355

9)   ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5 25310-32232

10)  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25510-89001

11)  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΣ 25530-22660

12)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΠΕΥΚΑ Λ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 21 2310-676520

13)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΕΥΟΣΜΟΣ ΕΛΑΤΗΣ 6 & ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 2310-662250

14)  ΒΕΡΟΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ & ΒΑΚΧΟΥ 23310-76600