ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΥΤΑ

Οι Τρίτεκνοι εντάχθηκαν στο ευρ. πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων . Ως ωφελούμενοι αναγνωρίζονται οι  τρίτεκνες οικογένειες με 3 (τρία) προστατευόμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα 14.400.

Η Ομοσπονδία ( ΟΠΟΤΤΕ) πιέζει να αναγνωριστούν ως ωφελούμενοι όλες οι τρίτεκνες οικογένειες με  προστατευόμενα  τέκνα, έστω και με ένα ( 1 τέκνο).

Καλούμε όλες τις τρίτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα και  με φορολογητέο εισόδημα 14.400 Ευρώ να προσκομίσουν στο Γραφείο μας την Τρίτη 8/11/2016 και ώρα 18:00 έως 20:00 :

Α)Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης 2016 ( εισοδήματα 2015).

Β) Να συμπληρώσουν Αίτηση-Δήλωση (Δίνεται από το Σύλλογο)