Συγκέντρωση Τροφίμων Χριστούγεννα 2016

O σύλλογος Τρίτεκνων Νομού Λάρισας, εν όψει των Αγίων ημερών των Χριστουγέννων και στα πλαίσια των κοινωνικών του δράσεων, καλεί τα μέλη  και τους φίλους του να συνδράμουν στη συγκέντρωση χρημάτων και τροφίμων τα οποία θα διατεθούν για τη  στήριξη των οικονομικά  ευπαθή τρίτεκνων  οικογενειών.

Η συγκέντρωση θα γίνεται ώρες γραφείων από 1/12/2016 έως 18/12/2016.

Το γραφείο του συλλόγου λειτουργεί στη Μ. Αλεξάνδρου 16Α 1ος όροφος απέναντι από την Στρατολογία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : Αποστολοπούλου  Δήμητρα   6981310815

Οι μέρες λειτουργίας είναι:

ΤΡΙΤΗ:                     ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 18:00-20:00

ΠΕΜΠΤΗ:               ΠΡΩΙ             : 10:00-12:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:        ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 18:00-20:00

ΥΓ. Παρακαλούνται θερμά όσα μέλη ή φίλοι  έχουν γνωριμίες με επιχειρηματίες του νομού μας ή και πανελλαδικά,  να μεσολαβήσουν έτσι ώστε όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια μας αυτή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Αγαπητοί  τρίτεκνοι,

 απέδωσαν καρπούς οι συναντήσεις της  ΟΠΟΤΤΕ με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) 

( Έγγραφα  μας Αρ. πρωτ. 3/12-1-2016 & Αρ. πρωτ. 30/17-4-2016)

Γενναίες ρυθμίσεις των δανείων – Μείωση επιτοκίων, επιμήκυνση και πάγωμα κεφαλαίου

Σε γενναίες ρυθμίσεις των δανείων του – με  μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3%, επιμήκυνση της διάρκειας και «πάγωμα» του 30% του κεφαλαίου για 10 χρόνια – προχωρά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), αναδρομικά από 1ης Ιουλίου 2016.

Για τους συνεπείς δανειολήπτες, που πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, το ΤΠΔ προχωρά σε μείωση του επιτοκίου δανεισμού τους κατά 1% για το τρέχον εξάμηνο.
Η ανακοίνωση του ΤΠΔ
Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ανακοινώνει ότι μέχρι την 24η Νοεμβρίου, το Διοικητικό του Συμβούλιο θα εγκρίνει την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα που αποφασίσθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης Ιουλίου 2016.

Ειδικότερα, ανακοινώνονται τα εξής:

Σκοπός της νέας πολιτικής είναι η προστασία της Α΄ κατοικίας όλων των δανειοληπτών με την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες του καθενός εξ αυτών, με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό.

Για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση λύσης θα εφαρμόζονται κατά σειρά οι τεχνικές που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η δραστική μείωση του επιτοκίου και η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπόλοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα ετών.

Το ΤΠ&Δ εκτιμά ότι στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.

Παράδειγμα

Δανειολήπτης με δάνειο 100.000 € υπολειπόμενης διάρκειας 20 έτη με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%

Σήμερα πληρώνει δόση 649 € το μήνα και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390 € το μήνα ( μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%) δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259 € και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 €

Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει σε 273 € το μήνα δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376 € και ετήσιο 4.512 €

  1. Στο υπόλοιπο 52% των δανείων που δεν θα εφαρμοσθούν λύσεις που οδηγούν άμεσα σε μείωση του κόστους δανεισμού, προβλέπεται να υπάρχει επιβράβευση των απόλυτα συνεπών δανειοληπτών, με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου που, για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1%.

Παράδειγμα

Απόλυτα συνεπής δανειολήπτης με δάνειο 100.000 € ανεξαρτήτως υπολειπόμενης διάρκειας θα έχει όφελος τόκων τάξεως 1.000 € ετησίως.

  1. Το ΤΠ&Δ διευκρινίζει ότι τα επιτόκια των δανείων του είναι σταθερά για όλη τη διάρκεια του δανείου (30 και πλέον χρόνια) με σκοπό την προστασία των δανειοληπτών από τυχόν διακυμάνσεις των επιτοκίων σε μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμα με επιτόκια άλλης μορφής (π.χ. κυμαινόμενα).
  2. Το ΤΠ&Δ δεν πιστεύει και δεν θα εφαρμόσει οριζόντιες λύσεις χωρίς κριτήρια, αφού δεν προστατεύουν το συμφέρον των δανειοληπτών που έχουν θιγεί πιο έντονα από την οικονομική κρίση και οι οποίοι έχουν ανάγκη βιώσιμων λύσεων.
  3. Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την 7η Ιουλίου είναι ο αναγκαίος για τη διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών και αυτοματισμών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαδικασία υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων. Άλλωστε, η νέα πολιτική θα έχει έναρξη ισχύος από 1ης Ιουλίου 2016 για όλες τις αιτήσεις που έχουν ή θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2016, με συνέπεια να μην απολεσθούν δικαιώματα και οφέλη της νέας πολιτικής.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τη νέα πολιτική εξαντλεί τις δυνατότητές του για λύσεις κοινά αποδεκτές και κοινωνικά δίκαιες.

Διανομή Φρούτων από το Σύλλογο Τριτέκνων Ν. Λάρισας σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Δωρεάν Διανομής Οπωροκηπευτικών» έτους 2016, ο Σύλλογος Τρίτεκνων Νομού Λάρισας θα διανείμει  πορτοκάλια και μανταρίνια, σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στα ενήμερα μελή του συλλόγου μας από 09/11/2016 μέχρι  11/11/2016 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων σε χώρο που μας διέθεσε η Περιφέρειας Θεσσαλίας επί της οδού Φαρσάλων 148 περίπου 100 μέτρα πριν από τη διασταύρωση με την οδό Θεοφράστου και την εκκλησία της Αναλήψεως ερχόμενοι από Λάρισα για Νίκαια. (Χώρος Αμαξοστασίου Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Ώρες Διανομείς:

9/ 11/2016 Τετάρτη: 10:00-19:00

10/11/2016/ Πέμπτη: 13:30-18:00

11/11/2016/ Παρασκευή: 13:30-18:00

Παρακαλούνται τα μέλη του συλλόγου να προσέλθουν με την κάρτα μέλους.

Πληροφορίες: Μπουλούμπασης Δημήτριος (Γραμματέας) 6978220046

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΥΤΑ

Οι Τρίτεκνοι εντάχθηκαν στο ευρ. πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων . Ως ωφελούμενοι αναγνωρίζονται οι  τρίτεκνες οικογένειες με 3 (τρία) προστατευόμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα 14.400.

Η Ομοσπονδία ( ΟΠΟΤΤΕ) πιέζει να αναγνωριστούν ως ωφελούμενοι όλες οι τρίτεκνες οικογένειες με  προστατευόμενα  τέκνα, έστω και με ένα ( 1 τέκνο).

Καλούμε όλες τις τρίτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα και  με φορολογητέο εισόδημα 14.400 Ευρώ να προσκομίσουν στο Γραφείο μας την Τρίτη 8/11/2016 και ώρα 18:00 έως 20:00 :

Α)Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης 2016 ( εισοδήματα 2015).

Β) Να συμπληρώσουν Αίτηση-Δήλωση (Δίνεται από το Σύλλογο)

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΚΜΗ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

img_5186img_5190

img_5191Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 στα γραφεία του Συλλόγου Τρίτεκνων Ν. Λάρισας έγινε η επίδοση της  υποτροφίας,  δωρεάς του «Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ» από το σύλλογό μας.
Είναι η πρώτη υποτροφία που επιδίδει ο σύλλογος και  δικαιούχος αναδείχθηκε με εισοδηματικά κριτήρια η οικογένεια της  Γεωργίας Σαρμανιώτη.
Στη σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Δημήτριος Γκόβαρης,  μεταξύ άλλων  ευχαρίστησε το ΙΕΚ ΑΚΜΗ Λάρισας για την πρωτοβουλία του, την οποία χαρακτήρισε μοναδική και πρωτοποριακή εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την τρίτεκνη οικογένεια.
Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος κ. Λεωνίδας Μουζήθρας μίλησε για τη σημασία της ενίσχυσης του εθελοντισμού, ενώ σημείωσε πως η χορήγηση υποτροφιών από διάφορους συλλόγους και κοινότητες αποτελεί θεσμό στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης.
Κατόπιν επέδωσε την υποτροφία στη δικαιούχο Κουρκούτα Σοφία κόρη της   οικογένειας Γεωργίας Σαρμανιώτη  και της ευχήθηκε καλή πρόοδο και καλή τύχη τόσο στις σπουδές της όσο και στη ζωή της.
Εκ μέρους της οικογενείας της κ Σαρμανιώτου, μίλησε η Σοφία η οποία ευχαρίστησε το ΙΕΚ ΑΚΜΗ Λάρισας για την πρωτοβουλία την οποία χαρακτήρισε ως μία αναπάντεχη και συνάμα ευχάριστη έκπληξη για αυτήν.