Υποτροφία 3 ετών σε μέλος του Συλλόγου Τριτέκνων ν. Λάρισας, από τον εκπαιδευτικό όμιλο «ΙΕΚ ΑΚΜΗ»

Υποτροφία 3 ετών χορηγήθηκε στο Σύλλογο Τριτέκνων ν. Λάρισας, από τον εκπαιδευτικό όμιλο «ΙΕΚ ΑΚΜΗ» – Παράρτημα Λάρισας, στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του, που αφορά νέο σπουδαστή/σπουδάστρια, για 1 μέλος του συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τυγχάνουν ενήμερα μέλη και να καταθέσουν στα γραφεία του συλλόγου σχετική αίτηση μέχρι στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός ενδιαφερόμενοι η υποτροφία θα χορηγηθεί στην οικογένεια με το χαμηλότερο εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2015.

Ο λαβών υποχρεούται στην προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης εγγραφής.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνει κλήρωση