ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ /ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2016-2016»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ /ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2016-2016»,

Συνημμένα, η  πρόσκληση   το  ΦΕΚ  και η ανακοίνωση για ενημέρωση των μελών.

ΦΕΚ B 1850 24.06.2016.201611072016_prosklisis_enarmonisi ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ