ΓΕΝΕΘΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατά τη διάρκεια της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τρίτεκνων Νομού Λάρισας, τα μέλη του ΔΣ γιόρτασαν τα τρία χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.