ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΔΟΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου
Τρίτη, 19.04.2016
«ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΔΟΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»
Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί ως προκαταβολή, η
πληρωμή του 50% της δόσης των οικογενειακών επιδομάτων του Α’ τριμήνου
του έτους 2016 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα
Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών), με βάση τα στοιχεία αιτήσεων Α21
του έτους 2015.
Η πληρωμή αφορά περίπου 700.000 οικογένειες-δικαιούχους και η
συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται περίπου στο ποσό
των 70.000.000 €.
Επειδή τα προηγούμενα δύο χρόνια που χορηγήθηκε προκαταβολή
διαπιστώθηκε ότι υπήρξε καταβολή ποσού 8 εκ. ευρώ σε μη δικαιούχους, είχε
αποφασισθεί η δόση του Α’ τριμήνου να καταβληθεί σε όσους/όσες
υποβάλλουν αίτηση Α21. Δυστυχώς η αποχή των φοροτεχνικών και η μικρή
καθυστέρηση στο άνοιγμα του TAXIS, είχε ως αποτέλεσμα να έχει υποβληθεί
μέχρι στιγμής μικρός αριθμός (34.846) αιτήσεων Α21. Για τον λόγο αυτό θα
χορηγηθεί προκαταβολή 50% της δόσης του Α’ τριμήνου του έτους 2016 σε
όλους όσους/ όσες δικαιώθηκαν οικογενειακού επιδόματος το έτος 2015.
Τέλος, πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι:
Οι δικαιούχοι του έτους 2015, που θα εισπράξουν με την μορφή
προκαταβολής το 50% της δόσης του Α’ τριμήνου έτους 2016, υποχρεούνται,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν την αίτηση Α21 μέχρι την
15-1-2017, προκειμένου να συμψηφιστεί το ποσό που τους χορηγήθηκε