ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Λάρισας στην επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα του  Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας επί της οδού Παπακυριαζή 44 Λάρισα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.
  2. Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2015 και παρουσίαση της έκθεσης της  Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – οικονομικού απολογισμού 2015 Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πράξεών τους.
  4. Πρόγραμμα δράσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2016.
  5. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας «ΟΠΟΤΤΕ».

Η ώρα λήξης των αρχαιρεσιών ορίζεται 20:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα «οικονομικώς ενήμερα» για το έτος 2016 μέλη του Συλλόγου, έχοντας μαζί τους την κάρτα μέλους και την ταυτότητά τους.

Δικαίωμα ψήφου έχει ένα μέλος ανά αριθμό μητρώου.

Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα μπορούν να γίνονται ανανεώσεις αλλά δεν θα γίνονται εγγραφές νέων μελών.

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                          ΜΟΥΖΗΘΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ