ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΣΤΟ ΄΄ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ΄΄

Από το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώθηκε ο Πρόεδρος της ΟΠΟΤΤΕ για την ψήφιση ενός σημαντικούς νομοσχεδίου για τους τρίτεκνους. Συγκεκριμένα:

Ψηφίστηκε επί της αρχής στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο για το «παράλληλο πρόγραμμα». Στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν σημαντικά άρθρα για τους τρίτεκνους:

Δύο από αυτά είναι :
1. Η εξομοίωση στη μοριοδότηση με τους πολύτεκνους:

αρθρο 30 1

αρθρο30 2
2. Το σχετικό με τις μειώσεις που μπορούν να παρέχουν οι δήμοι στους τρίτεκνους:

αρθρο 19 παραλ

Πηγή: http://www.opotte.gr