ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων νομού Λάρισας καλεί τα μέλη του, που έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στο γραφείο του Συλλόγου έως τις 31/1/2016, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. του Συλλόγου, για την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου και για Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία (ΟΠΟΤΤΕ), για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου είναι απαραίτητη.

Οι ώρες λειτουργίας του γραφείου προκειμένου να κατατεθούν οι υποψηφιότητες θα είναι:

Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 18:00-20:00

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και οι ανανεώσεις των μελών για το 2016.

                        Ο                                                                                               Ο

           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                   ΜΟΥΖΗΘΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ