ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων νομού Λάρισας καλεί τα μέλη του, που έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στο γραφείο του Συλλόγου έως τις 31/1/2016, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. του Συλλόγου, για την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου και για Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία (ΟΠΟΤΤΕ), για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου είναι απαραίτητη.

Οι ώρες λειτουργίας του γραφείου προκειμένου να κατατεθούν οι υποψηφιότητες θα είναι:

Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 18:00-20:00

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και οι ανανεώσεις των μελών για το 2016.

                        Ο                                                                                               Ο

           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                   ΜΟΥΖΗΘΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Προθεσμία Υποβολής Α21 έτους 2015

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΓΑ

Η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21-Αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες- έτους 2015 λήγει στις 15/01/2016.

Όσοι δικαιούχοι 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ,να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.

Εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 έτους 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.