ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΛΑΡΟΙ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η ¨ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ¨ Α.Ε. στην οποία ανήκει παιδική κατασκήνωση ¨ΓΛΑΡΟΙ¨ που βρίσκεται στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής στη θέση Γλαρόκαβος, λαμβάνοντας υπόψη της το ενδιαφέρον σας για φιλοξενία παιδιών των μελών του συλλόγου τριτέκνων Ν. Λάρισας σε κατασκηνώσεις, σας γνωρίζει ότι έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει παιδιά ηλικίας 6-16 ετών στις μόνιμες εγκαταστάσεις της, κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2015:

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των τριών περιόδων είναι:

Α΄ περίοδος: 17/06/15 – 09/07/15   400,00 € (20% έκπτωση από αρχική 500,00 €) 
Β΄ περίοδος: 09/07/15 – 31/07/15   424,00 € (20% έκπτωση από αρχική 530,00 €)  
Γ΄ περίοδος: 31/07/15 – 22/08/15   360,00 € (20% έκπτωση από αρχική 450,00 €)  

Οι παραπάνω ημερομηνίες μπορούν να αναπροσαρμοστούν μετά από συνεννόησή μας σε 11ήμερα, ήτοι:

Α΄ 11ήμερο: 17/06/15 – 28/06/15     200,00 €     (20% έκπτωση)
Β΄ 11ήμερο: 28/06/15 – 09/07/15     200,00 €     (20% έκπτωση)
Γ΄ 11ήμερο: 09/07/15 – 20/07/15     212,00 €     (20% έκπτωση)
Δ΄ 11ήμερο: 20/07/15 – 31/07/15     212,00 €     (20% έκπτωση)
Ε΄ 11ήμερο: 31/07/15 – 11/08/15   180,00 €     (20% έκπτωση)
ΣΤ΄ 11ήμερο:11/08/15 – 22/08/15   180,00 €     (20% έκπτωση)
 
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ανάλογος Φ.Π.Α.
Για συμμετοχή 50+ παιδιών, η έκπτωση θα είναι 25% επί των αρχικών τιμών καθώς και για συμμετοχή 30+ παιδιών, θα φιλοξενηθούν 2 παιδιά των αδύναμων οικονομικά μελών σας δωρεάν.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: 6944135148

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Παιδικές κατασκηνώσεις