ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Ο Βουλευτής Λάρισας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτηση που υπέβαλε στη Βουλή, προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη, ζητά τη θεσμική και νομική ένταξη των Τρίτεκνων Ελληνικών Οικογενειών στις Πολυμελείς οικογένειες, για την στήριξη και της τρίτεκνης οικογένειας (γονείς και παιδιά), που αποτελεί τη μοναδική ελπίδα της πατρίδας μας που αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, η ερώτηση του κ. Κόκκαλη έχει ως εξής:
«Οι τρίτεκνοι της χώρας μας, ιδίως κατά τα τελευταία έτη αναμένουν την εξομοίωση τους με τους πολύτεκνους. Όπως έχει καταδειχθεί κατά καιρούς τόσο με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στηριζόμενες στις διατάξεις του Συντάγματος (ΣτΕ 307/2010) όσο και με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηριζόμενες στις διατάξεις της ΕΣΔΑ (άρθρο 14 και 8) αλλά και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο κυρώθηκε με νόμο, ήτοι από το άρθρο 1 του ν. 2462/1997, απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση του νόμου ενώ απεναντίας ο νόμος εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσματική προστασία έναντι κάθε διάκρισης, ιδίως κοινωνικής προέλευσης , γέννησης ή άλλης κατάστασης.
Είναι γι΄ αυτούς τους λόγους νομικά αλλά και κοινωνικά δίκαιο να απολαμβάνουν όλες οι οικογένειες, πολύτεκνες αλλά και τρίτεκνες, τα ίδια δικαιώματα, πολλώ δε μάλλον, οικογένειες των οποίων απεβίωσε το ένα τέκνο.
Παρατηρείται επίσης όπως αναφέρθηκε, συνεπεία του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδος, παρ΄ ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνονται μέτρα για την αύξηση της γεννητικότητας, να αποτελούν οι τρίτεκνες οικογένειες οξύ πρόβλημα αλλά και μείζον εθνικό θέμα. Εξ αιτίας δε της ισχνής οικονομικής κατάστασης της χώρας, οι τρίτεκνες οικογένειες δέχθηκαν πολλαπλάσια βάρη, με αποτέλεσμα όχι μόνο να έχουν μειωθεί οι γεννήσεις αλλά και να έχει παρατηρηθεί πληθυσμιακή συρρίκνωση.
Καθίσταται συγκεκριμένα απαραίτητη η συνολική, ενόψει της ήδη ισχύουσας αποσπασματικής ρύθμισης για διάφορες υποκατηγορίες τριτέκων (καταγόμενοι από την Βόρεια Ήπειρο, παραμεθόριες περιοχές, τέκνα στρατιωτικών). Ενόψει αφενός των νέων δημογραφικών δεδομένων, καθίσταται αναγκαία η προστασία τους ενώ αφετέρου δεν πρέπει να λησμονείται η διάταξη του άρθρου 21 του Συντάγματος όπου επιτάσσει την ομοιόμορφη προστασία της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας, όπου αυτολεξεί αναφέρει στην παράγραφο 1, «Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους» ενώ στην παράγραφο 2 ορίζεται πως, «πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος».
Ενόψει δε της διάταξης της παραγράφου 2 αλλά και της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του Συντάγματος, αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας, προκειμένου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας, να προστατεύσει τις πολύτεκνες, μαζί και τις τρίτεκνες οικογένειες, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα φροντίδας για κάθε μια εκ των αναφερόμενων κατηγοριών προσώπων ενώ απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε άνιση μεταχείριση ή υποβάθμιση κάποιων από αυτές τις κατηγορίες.
Ενδεικτική της δημιουργηθείσας πραγματικότητας των τρίτεκνων, είναι η επιστολή του Συλλόγου Τρίτεκνων Νομού Λάρισας, η οποία εστάλη σε μένα τον ίδιο προσωπικά την 11/04/2015 (με αριθμό πρωτοκόλλου : 80), και την όποια παραθέτω ως συνημμένο με αριθμό 1.
Και στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες με καταθέσεις σχετικών προτάσεων νόμων αναφορικά με την ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών ως πολυμελών στο νόμο 1910/1944. Αιτία της συνεχούς παρουσίας του ζητήματος στην επικαιρότητα, αποτελεί όπως αναφέρθηκε η όξυνση του δημογραφικού προβλήματος στην χώρα μας κατά τα τελευταία έτη, με δυσμενή αποτελέσματα τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Καθίσταται επομένως αδήριτη ανάγκη, να δοθούν και στις τρίτεκνες οικογένειας τα αυτά δικαιώματα αλλά και ωφέλειες που απολαύουν οι πολύτεκνες τόσο σε καθημερινά και πρακτικά ζητήματα (εισιτήρια μεταφορικών μέσων), όσο και σε δημοσιονομικά (ευνοϊκός υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος) θέματα.
Σημαντική επίσης είναι η νομική επίλυση του ζητήματος της αποβίωσης ενός τέκνου, καθώς ενώ για τους πολύτεκνους ισχύει το τεκμήριο εφ΄ όρου ζωής διατήρησης της ιδιότητας αυτής, αντίθετα για τους τρίτεκνους δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. Αποτέλεσμα της ως άνω διάκρισης είναι να χάνονται όλα τα ευεργετήματα που τυχόν απολάμβαναν. Θεωρείται επομένως σύμφωνα με την αρχή της ισονομίας αλλά και ίσης μεταχείρισης να παρέχονται τα ίδια ευεργετικά δικαιώματα και στις τρίτεκνες οικογένειες, εφόσον συνυπήρξαν έστω και για ελάχιστο διάστημα και τα τρία τέκνα.
Με την παρούσα, επισυνάπτεται και παρατίθεται κατωτέρω ως συνημμένο με αριθμό 2, «Σχέδιο Νόμου και Θεσμικά αιτήματα των τρίτεκνων οικογενειών», το οποίο συντάχθηκε από την Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών Με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ), αναγνωρισμένη Ομοσπονδία (απόφαση 1017/2010 Μ.Π Αθηνών) και η οποία θέτει ως πρόταση μια σειρά από θεσμικά μέτρα προκειμένου για την εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες.
Δεδομένων δε όλων των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων και των συνημμένων εγγράφων, παρακαλείστε όπως λάβετε σοβαρά υπόψιν σας την πρόταση νόμου της ως άνω Ομοσπονδίας καθώς και τα αιτήματα του Συλλόγου Τριτέκνων του Νομού Λάρισας και απαντήσετε στα εξής θέματα:

ΕΡΩΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
1) Είναι στα άμεσα σχέδιά σας η νομοθετική πρωτοβουλία αναφορικά με το ζήτημα της εξομοίωσης τρίτεκνων με πολύτεκνων οικογενειών;
2) Είναι στις προθέσεις σας η πλήρης εξομοίωση (Οικονομική και Θεσμική) των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες και ένταξη στον Νόμο 1910/1944;