ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Λάρισας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του  Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας επί της οδού Παπακυριαζή 44 Λάρισα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014.
  2. Οικονομικός Απολογισμός για το διαχειριστικό έτος 2014 και παρουσίαση της έκθεσης της  Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων – οικονομικού απολογισμού 2014 Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη των πράξεών τους.
  4. Πρόγραμμα δράσεων και έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2015.
  5. Γνωστοποίηση των λεπτομερειών για τη διεξαγωγή των επόμενων αρχαιρεσιών.
  6. Συζήτηση για μελλοντική τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα «οικονομικώς ενήμερα» για το έτος 2015 μέλη του Συλλόγου, έχοντας μαζί τους την κάρτα μέλους ή την ταυτότητά τους.

Το ΔΣ