ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΡΕΝΑ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

 

???????????????????????????????

 

Ρένα Καραλαριώτου: Είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε τις τρίτεκνες οικογένειες μέσω ενός δι-κτύου κοινωνικής πολιτικής

«Η στήριξη μας ως Νέα Δημοτική Αρχή στις τρίτεκνες οικογένειες θα είναι δεδομένη, συ-γκεκριμένη και σταθερή. Δεν θέλω να σας δώσω από τώρα υποσχέσεις. Θα δω τα οικονομι-κά του Δήμου και από κει και πέρα θα ξεκινήσει μια σταθερή και σοβαρή προσπάθεια για να υπάρξουν μέτρα και δομές που πραγματικά θα στηρίζουν την τρίτεκνη οικογένεια. Άλ-λωστε εδώ μιλάμε για ένα θέμα εθνικής σημασίας.»
Τα παραπάνω μετέφερε στο Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας με τον οποίο συναντήθηκε η υπο-ψήφια Δήμαρχος Λαρισαίων και επικεφαλής του Συνδυασμού «Λάρισα – Νέα Αρχή» κ. Ρένα Καραλαριώτου. «Η Ελλάδα μαστίζεται από υπογεννητικότητα και η οικονομική κρίση κάνει ακόμη πιο μεγάλο το πρόβλημα. Αν δεν στηρίξουμε τις οικογένειες με κάθε τρόπο θα οδη-γηθούμε σύντομα σε εθνικό μαρασμό, υπογράμμισε σχετικά η κ. Καραλαριώτου.
Όπως ενημέρωσαν την κ. Καραλαριώτου, ο πρόεδρος κ. Λεωνίδας Μουζήθρας και τα μέλη της Διοίκησης του συλλόγου, ενώ οι τρίτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλή-ματα, η στήριξη της Πολιτείας στη δεδομένη χρονική περίοδο είναι ελάχιστη. Ειδικότερα, από πέρυσι, που καταργήθηκαν οι φοροαπαλλαγές, καθώς και το επίδομα της τρίτεκνης μητέρας, αρκετές οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα διαβίωσης.
Όσον αφορά τα αιτήματα, ο στόχος του συλλόγου και των συλλόγων τριτέκνων όλης της χώρας είναι καταρχήν η εξομοίωση με τους πολύτεκνους. Ειδικότερα, ο κ. Μουζήθρας επε-σήμανε: «Από τη νέα Δημοτική Αρχή αναμένουμε την έμπρακτη στήριξη στις τρίτεκνες οι-κογένειες, στήριξη η οποία θα εκδηλωθεί με την μείωση των δημοτικών τελών και των τε-λών ύδρευσης σε όσες οικογένειες αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, βάσει εισο-δηματικών κριτηρίων και με βάση το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό εισόδημα. Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε από το Δήμο την έκπτωση εισιτηρίων για τα παιδιά σε παραστάσεις και δρα-στηριότητες που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Δημοτικής Αρχής. Τέλος, πάγιο αίτημα του συλλόγου μας είναι η ένταξη των τριτέκνων στα μειωμένα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως ισχύει και για τους πολύτεκνους.»
Από την πλευρά της η κ. Καραλαριώτου τόνισε ότι η έμπρακτη στήριξη της νέας Δημοτικής Αρχής στην τρίτεκνη οικογένεια, αλλά και σε κάθε οικογένεια του Δήμου Λαρισαίων θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς η νέα Δημοτική Αρχή θα δημιουργήσει ένα Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο υπό το συντονισμό του Δήμου Λαρισαίων και σε συνερ-γασία με κοινωνικούς φορείς της πόλης και εθελοντικές οργανώσεις, θα έχει στόχο την πα-ροχή βοήθειας στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και σε όσους πολίτες της Λάρισας έχουν ανάγκη.

«Ως «Λάρισα – Νέα Αρχή» θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωσή μας και καθήκον μας τη στήρι-ξη της τρίτεκνης οικογένειας. Μάλιστα, λόγω του προβλήματος της υπογεννητικότητας, θα εξεταστούν μέτρα στήριξης και ανακούφισης των οικογενειών. Ως νέα δημοτική Αρχή θα αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα που προορίζονται συγκεκριμένα για δράσεις κοι-νωνικής πολιτικής στους δήμους, ώστε να χρηματοδοτήσουμε τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής πολιτικής και στήριξης εκείνων των κοινωνικών ομάδων και των πολιτών που αποδεδειγμένα το χρειάζονται. Η Λάρισα θα γίνει πιο ανθρώπινη πόλη και η στήριξη της κάθε οικογένειας αποτελεί προϋπόθεση για να το πετύχουμε αυτό» υπογράμμισε η υπο-ψήφια δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Ρένα Καραλαριώτου.