ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

  • BENETON ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κούμα 40 Λάρισα : έκπτωση 10% με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων. Η έκπτωση δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις ή προσφορές.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

  • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Παναγούλη 51 Λάρισα τηλ 2410238869 : Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων έκπτωση 20% (στις αρχικές τιμές) στην αγορά ποδηλάτου στα μέλη μας .
  • ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΠΡΟΒΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καρδίτσης 49 Λάρισα τηλ. 2410412500 κιν. 6946684196: Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων έκπτωση 20% (στις αρχικές τιμές) στην αγορά ποδηλάτου και δωρεάν τοποθέτηση ανταλλακτικών στα μέλη μας.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Α/Α

ΠΑΡΟΧΗ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μερική απασχόληση στο Δημόσιο (Ν.3250/04) στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

ΝΑΙ

Μερικώς. Δεν περιλαμβάνονται οι τρίτεκνοι για προσλήψεις ορισμένου χρόνου. Το ποσοστό 10% είναι για πολύτεκνους και τρίτεκνους μαζί. Θα καλύπτονται οι θέσεις πρώτα από τους γονείς με τα περισσότερα από τρία τέκνα και αν υπάρχει κενή θέση από το 10% τότε θα δίνεται σε τρίτεκνο

Μεταθέσεις

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ μόνο σε δημόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.

Προσλήψεις Προσωπικού

ΝΑΙ

Δεν ισχύει για κατηγορία προσωπικού ΥΕ. Λόγω του ότι συνήθως οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι λίγες (κάτω από 10) ουσιαστικά δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί έστω και μια θέση. Πέραν τούτου παράτυπα γίνεται περαιτέρω κατηγοριοποίηση και μειώνεται ο αριθμός των θέσεων.

Διορισμός ή πρόσληψη προστατευόμενων σε Δημόσιες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ

ΝΑΙ

3%

ΝΑΙ

2%

Εισαγωγή στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Φοροαπαλλαγές

Μειωμένη Θητεία

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις

ΙΕΚ Εκπαίδευσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ Έπονται πάντα των πολυτέκνων

ΟΧΙ

Εισαγωγή στις ΑΣΣΕΙ – ΑΣΣΥ (Στρατιωτικές Σχολές των Ε.Δ.)

ΝΑΙ

ΝΑΙ Από το 2008-2009

Εξαίρεση από την διαθεσιμότητα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.4172/2013)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αλλά Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα (Ν. 4172/13 αρ.91 & ΦΕΚ 2208/6-9-13)

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου από 1/4/2015 (ΦΕΚ 2916 τ.Β/2015)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ιδιότητα

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή για την πολυτεκνική ιδιότητα και δικαιούχου παροχών

ΝΑΙ Πολυτεκνική και ισόβια

ΝΑΙ

ΟΧΙ Αλλά δικαιούχοι παροχών κατά περίπτωση

ΟΧΙ εκτός από την αντίστοιχη επιτροπή του υπουργείου υγείας πρόνοιας

Εισιτήρια μειωμένα ΟΣΕ

Υπεραστικά ΚΤΕΛ

Αστικά Λεωφορεία

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ σε συγκεκριμένα ΚΤΕΛ

ΟΧΙ

Άδειες ΤΑΞΙ

Άδεια κυκλοφορίας ΙΧ Λεωφορείου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μειωμένα δικαστικά έξοδα

Προσωπική κράτηση Πολυτέκνων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Εκπτώσεις τελών καθαριότητας και Ύδρευσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ σε ορισμένους μόνο Δήμους

Ενίσχυση από Δήμους

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μετεγγραφές φοιτητών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σίτιση –  στέγαση φοιτητών

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πολυτεκνικά επιδόματα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μειωμένα τέλη ΔΕΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ (με εισοδηματικά κριτήρια)

Παραχώρηση κατοικιών χωρίς κλήρωση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εκπτώσεις και προτεραιότητα για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

ΝΑΙ

ΝΑΙ σε ορισμένους Δήμους

Παροχή υπό προϋποθέσεις Προϊόντων (τρόφιμα κ.α.)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τοκετός (δωρεάν υπό προϋποθέσεις)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εκπρόσωπος στις επιτροπές του ΟΑΕΔ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τα στοιχεία του πίνακα ενδέχεται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή.

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του ΟΓΑ από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης σε όσους έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την Αίτηση-Δήλωση Α21, για την χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΓΑ (Ενιαίο Επίδομα στήριξης τέκνων και Ειδικό Επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις διορθώσεις στην Αίτηση-Δήλωση Α21, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Στην συνέχεια, οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ, του Δήμου κατοικίας τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πλην του εντύπου Ε1) που έχουν επιλέξει κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης-Δήλωσης Α21, προκειμένου να ελεγχθούν από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ PARTY

Τάψα Ευανθία τηλ. 6955835958 : Διοργάνωση στον χώρο σας Παιδικά Party, Κλόουν, Κατασκευές, Θεατρικά παιχνίδια, μαριονέτες, κουκλοθέατρο, Θέατρο σκιών – Καραγκιόζης.

Σε οικογένειες τριτέκνων που είναι άνεργοι και οι δύο γονείς δωρεάν.

Σε οικογένειες τριτέκνων με χαμηλό εισόδημα και άνεργος ο ένας από τους δύο γονείς 15 ευρώ.

Σε όλες τις υπόλοιπες τρίτεκνες οικογένειες του συλλόγου 30 ευρώ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.

 

 

 


Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σε χώρο που ευγενώς προσφέρθηκε από τον Διευθυντή του ξενοδοχείου NOVUS ο οποίος είναι τρίτεκνος και μέλος του Συλλόγου Περιστερίου, στην Αθήνα, το 3ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδας ( Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. ).

 

Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν το Σάββατο με την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας. Σε ένα ιδιαίτερο φιλικό και αισιόδοξο κλίμα ακούστηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., έγιναν τοποθετήσεις υποψηφίων και μη και ακούστηκαν προτάσεις για μελλοντικές δράσεις.

 

Εκτός από τους Σύνεδρους παρευρέθηκαν οι κ.κ. Κεγκέρογλου Βασίλης Υφυπουργός εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, η κ. Μπέκου Έφη Γενική Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι Βουλευτές του Σύριζα κ. Κουρουμπλής Παναγιώτης και Μητρόπουλος Αλέξης καθώς και η Βουλευτής του Κ.Κ.Ε. κ. Λιάνα Κανέλλη.

 

Την επόμενη μέρα Κυριακή 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν οι Αρχαιρεσίες

 

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την έκδοση των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα μέλη του νέου 23μελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθησε η συγκρότηση σε σώμα ως εξής:  

 


 

Πρόεδρος : Αχλαδιανάκης Εμμανουήλ (Ηράκλειο)

 

Α΄ Αντιπρόεδρος : Κοντός Θεόδωρος (Καρδίτσα)

 

Β΄ Αντιπρόεδρος : Τσούλιας Στυλιανός (Θεσσαλονίκη)

 

Γ. Γραμματέας : Χελιουδάκη Μαρία (Χανιά)

 

Ταμίας : Δήμος Βασίλειος (Πρέβεζα)

 

Ειδικός Γραμματέας: Βακουφτσή Κερασίνα (Μαγνησία)

 

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Καραγεωργόπουλος Δημήτρης (Πάτρα)

 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: Κοντός Δημήτριος (Περιστέρι)

 

Γ΄ Αντιπρόεδρος: Μορίση-Τζαβέλλα Μαριάνθη (Μεταμόρφωση)

 

Αναπληρωτής Ταμίας: Πατσώνα Αικατερίνη (Κοζάνη)

 

Υπεύθυνος Ενημέρωσης Μελών: Χαβάκης Γιώργος  (Λασίθι)

 

Υπεύθυνος  για την έκδοση εντύπων: Βαρβεράκης Κων/νος (Ηράκλειο)

 

Υπεύθυνος Εσωτερικής Λειτουργίας: Κεφαλά Παναγιώτα (Δράμα)

 


 

Μέλη: 

 

Ανανιάδου Ευγενία (Αλεξανδρούπολη), Ανερούση Χριστίνα (Λέσβος), Βαρβαρίγου Κλαυδία (Φυλή), Βασιλείου Δημήτριος (Φυλή), Γιαννιός Χρήστος (Ξάνθη), Θεμέλαρος Ιωάννης (Λέρος), Κοίδου Ζωή (Πιερία), Μακάς Ντίνος (Λάρισα), Σωτηρόπουλος Φώτιος (Αιγιαλεία), Χατζημήτρος Δημήτριος (Φάρσαλα) 

 


 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι μετά τα αποτελέσματα έγινε και η συγκρότηση σε σώμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής ως εξής: Πρόεδρος :Καπνογιάννης Βασίλειος (Καρδίτσα) 

 

Μέλη: Κοζυράκης Γεώργιος (Ηράκλειο) – Μαντέλος Χρήστος (Αιτωλικό)

 
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

  • ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΧΑΧΑΜΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Χατζημιχάλη 58 Λάρισα τηλ. 2410610945 : ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις επί των τιμών με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων: Κούρεμα Γυν.-Αντρ. 10 -15%, Παιδικό 8€  -15%, μπεμπέ 6€  -15% Βαφή ρίζα 25€-10%, Βαφή όλα τα μαλλιά από 35€-10%, Ανταύγες από 40€-10%, περμανάντ από 40€-10%.
  • ΖΕΡΔΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Αγησιλάου 7-11 & Καραθάνου Λάρισα τηλ. 2410531660: Με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων έκπτωση 10%
  • Perlui Perlei ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Καραθάνου & Λογιωτάτου 6Α τηλ.2410618861 & κιν.6936931619: Ειδικές τιμές σε τρίτεκνους με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων: Ανδρικό κούρεμα :  7 ευρώ, Γυναικείο  κούρεμα : 8 ευρώ, Παιδικό κούρεμα : 5 ευρώ, Χτένισμα – Λούσιμο : 10 ευρώ, Βαφή , Ανταύγειες   από 20 ευρώ
  • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΤΗΛ. 6944928715 & WATCHUP 6983464181: Ημιμόνιμο 5ευρώ με την επίδειξη της κάρτας τριτέκνων

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ(10-10-2013)

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κων. Αρβανιτόπουλο κατέθεσαν 5  βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,  με θέμα: «ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ». Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές Κουκουλόπουλος Πάρις,Σαχινίδης Φίλιππος, Γκερέκου Αγγελική, Μωραϊτης Αθανάσιος, Τζάκρη Θεοδώρα και Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος.
          Στην εγκύκλιο αποσπάσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος  2013-2014 για τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς και για τους εκπαιδευτικούς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα ακολουθήθηκε διαδικασία μοριοδότησης, όπως και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως δεν εντάσσονται στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις.
            Στη β’ φάση αποσπάσεων με αριθμ. Πρωτ.: 138606/Δ1/27-9-2013 το Υπουργείο Παιδείας, δεν έλαβε υπόψη του την ανάγκη στήριξης της τρίτεκνης οικογένειας στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία και αγνόησε τη μοριοδότηση που το ίδιο θέσπισε για τη στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας. Στη β’ φάση των αποσπάσεων τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί με χρόνια νοσήματα δεν αποσπάστηκαν στον τόπο των συμφερόντων τους, αλλά είδαν άλλους συναδέλφους τους με πολύ λιγότερα μόρια από τους ίδιους να αποσπώνται στις περιοχές προτίμηση τους, ως πλεονάζον προσωπικό.
            Η εγκύκλιος των αποσπάσεων δεν ανέφερε ότι οι αποσπάσεις θα πραγματοποιηθούν από Νομούς με προσωπικό που πλεονάζει, αλλά με σαφή μοριοδότηση κοινωνικών, οικονομικών κ.α. κριτηρίων. Άλλωστε αυτή είναι και η αποστολή που εξυπηρετεί η εν λόγω διαδικασία, σε αντίθεση με τη διαδικασία των μεταθέσεων.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
1)       Αν το Υπουργείο θα προβεί άμεσα σε γ’ φάση αποσπάσεων προς διευκόλυνση των τρίτεκνων εκπαιδευτικών αλλά και των εκπαιδευτικών με σοβαρά προβλήματα υγείας (π.χ. χρόνια νοσήματα), για να μη δημιουργηθούν ανυπέρβλητα προβλήματα στις οικογένειες τους, δεδομένου ότι στον τόπο συμφερόντων τους υπήρχαν και υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών.
2)       Πότε θα τακτοποιηθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και θα καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν, αφού ένα περίπου μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων, αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί που δε γνωρίζουν όχι μόνο το σχολείο αλλά ούτε την περιοχή όπου θα υπηρετήσουν φέτος.

«Εκλογές ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ νομού Λάρισας & ανάδειξη ΔΣ»

Στις 6 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκλογοαπολογιστικη Γενική συνέλευση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ. Ακολούθησε ψηφοφορία με μεγάλη συμμετοχή ψηφισάντων.

Εκλέχθηκαν οι παρακάτω :

Για Δ.Σ.

Μουζήθρας Λεωνίδας, Αποστολόπουλου Δήμητρα, Μπουλούμπασης Δημήτριος, Μακάς Κων/νος, Νιάκα Ελένη, Γίτσα Ευαγγελια, Γιαγιά Μαρία,Γκόβαρης Δημήτριος, Σχοινάς Δημοσθένης.

Αναπληρωματικοί για Δ.Σ. :Κουλίζη Ευαγγελια,Γρηγορίου Μαρια

Ελεγκτική επιτροπή

Ζουμπελούλη Ελπινίκη,Νέμα Σοφία,Τσιαπραζή Αλεξάνδρα

Αντιπρόσωποι για Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδος-ΟΠΟΤΤΕ

Μουζήθρας Λεωνίδας,Μακάς Κων/νος

Αναπληρωματικοί για Αντιπρόσωποι ΟΠΟΤΤΕ: Σχοινάς Δημοσθένης, Μπουλούμπασης Δημήτριος, Νιάκας Βασίλειος.

Στις 8 Οκτωβρίου Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα  με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Μουζήθρας Λεωνίδας

Αντιπρόεδρος: Αποστολόπουλου Δήμητρα

Γενικός Γραμματέας: Μπουλούμπασης Δημήτριος

Οργανωτικός Γραμματέας:  Γίτσα Ευαγγελια

Ταμίας: Νιάκα Ελένη

Έφορος ΜΜΕ & δημοσίων σχέσεων: Μακάς Κων/νος

Υπεύθυνος Λειτουργίας: Γκόβαρης Δημήτριος

Έφορος υπεύθυνος προσφορών & χορηγιών: Σχοινάς Δημοσθένης

Υπεύθυνος γραφείου : Γιαγιά Μαρία

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/10/2013

Από την Δευτέρα 14/10/2013 το νέο ωράριο λειτουργίας του γραφείου μας στην Μ. Αλεξάνδρου 16α απέναντι από την στρατολογία είναι:

Δευτέρα πρωί 10:00 – 12:00 απόγευμα 18:00 – 20:00 και

Παρασκευή απόγευμα 18:00 – 20:00