ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ξεκίνησε πάλι η χορήγηση της κάρτας πολιτισμού, καθώς και η ανανέωση όσων έχουν ήδη κάρτα και έχει λήξη.

Η χορήγηση γίνεται με αίτηση των ενδιαφερόμενων στα ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά για τις τρίτεκνες οικογένειες είναι:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Για γονείς και παιδιά τρίτεκνων οικογενειών έως 18 ή εάν σπουδάζουν μέχρι 24 και εάν έχουν αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας)
  • Για τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών που σπουδάζουν (18-24 ετών) απαιτείται βεβαίωση σπουδών.
  • Απόφαση επιμέλειας τέκνων (Για την περίπτωση διαζυγίου)
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Πρόσφατη φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας) για κάθε μέλος της οικογένειας που θα εκδοθεί η κάρτα πολιτισμού

Για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα δικαιώματα από τη χορήγηση της κάρτας πολιτισμού πατήστε εδώ.