Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση Οικ. Έτους 2013

Για να εκτυπώσετε την βεβαίωση από τον ΟΓΑ βάζοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου πατήστε εδώ.