ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ